Icke-brådskande tjänster

Vill du beställa tid hos en läkare eller skötare? Behöver du råd eller information om något som berör din hälsa? På denna sida kan du hitta information om icke-brådskande hälso- och socialtjänster.

Read more below

Hur kan vi stå till tjänst?

Gör en bedömning av ditt vårdbehov (Omaolo.fi)

Gå in i Omaolo webbtjänst och fyll i en symtombedömning som passar din situation. Efter symtombedömningen får du anvisningar och råd för egenvård eller information om hur du kontaktar vårdpersonal ifall ditt tillstånd bör tillses av sjukvårdspersonal.

Lääkäri haastattelee potilasta.
Hälsostationernas service på vardagar

Ifall du har frågor eller problem som berör din hälsa, vänligen beställ tid på läkar- eller skötarmottagningen vid din hälsostation. Du undersöks och får relevant behandling för dina symtom och din sjukdom.

Tidsbeställning till läkare eller skötare

Icke-brådskande tjänster är till exempel rådgivning i hälsorelaterade problem, sårvård, borttagning av stygn eller vaccination. Uppföljningsbesök för astma, diabetes, reuma eller hjärtsjukdomar kan beställas till en skötare. Du får även läkarintyg genom att beställa en icke-brådskande tid till hälsostationen.

Inom Norra Österbottens välfärdsområde finns över 40 hälsostationer som är primära vårdanläggningar för områdets invånare. Du hittar hälsostationen närmast till din boendeort genom att klicka på länken nedan. Vänligen observera att informationen på följande sidor är enbart på finska för tillfället.

Mödra- och barnrådgivningen främjar hela familjens hälsa och välbefinnande

Genom mödra- och barnrådgivningen får du och din partner samt hela familjen uppföljning, stöd och råd under graviditeten, när barnet har fötts och i de olika skedena av uppväxten fram tills att barnet börjar skolan.

Beställ tid hos mödrarådvningen eller barnrådgivningen

  • Mödrarådgivningen erbjuder uppföljning av din graviditet samt tryggande av hela familjens hälsa och välmående. Du kan reservera tid till rådgivningen när du har gjort ett positivt graviditetstest. Under besöket undersökers mamman, fostrets hjärtljud följs och den gravidas fysiska och psykiska välbefinnande stöds.
  • barnrådgivningen följer vi upp barnets hälsa, utveckling och tillväxt. Barnet får vaccinationer som  i enlighet med vaccinationsprogrammet. Barnrådgivningen erbjuder även föräldrarna den handledning och det stöd de behöver i föräldraskapet.

Din partner eller stödperson är välkommen att vara med på alla mödra- och barnrådgivningsbesök.

Du hittar mödrarådgivningen och barnrådgivningen närmast till din boendeort genom att klicka på länken nedan. Vänligen observera att informationen på följande sidor är enbart på finska för tillfället.

Hammaslääkäri pukee maskia.
Mun- och tandvårdstjänster

I Norra Österbottens välfärdsområde genomförs mun- och tandvård av tandläkare, tandskötare och tandhygienister. Vi erbjuder förbyggande tjänster, såsom regelbundna mun- och tandundersökningar samt råd för bra egenvård. Vi behandlar mun- och tandsjukdomar enligt individuella behov och erbjuder dig vård som främjar din munhälsa. Utöver allmän tandvård har vi även specialtandläkartjänster, till exempel tandreglering.

Mun- och tandvård är viktigt för människor i alla åldrar

Du hittar munhälsovårdsenheten närmast till din boendeort genom att klicka på länken nedan. Vänligen observera att informationen på följande sidor är enbart på finska för tillfället.