POPsote – sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen Pohjois-Pohjanmaalla

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma toteutetaan alueellisissa kehittämishankkeissa, joihin sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustuksia. Ohjelma on osa sote-uudistusta.

Lue lisää alta
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteet

Tavoitteena on parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta, siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön, varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus sekä vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteentoimivuutta.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kesto on neljä vuotta (1.1.2020 – 31.12.2023).

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma toteutetaan alueellisissa kehittämishankkeissa

Ensihoito
Hoitotakuu

On tärkeää kehittää palveluiden yhdenvertaista saatavuutta. Toiminnan painotus siirtyy raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön.

Keskeistä on palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen, monialaisuuden ja toimivuuden varmistaminen sekä kustannusten nousun hillitseminen.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Kehittämisohjelmassa kehitetään asiakas- ja palveluohjausta sekä sähköistä ohjaus- ja asiointialustaa.

Tavoitteena on tukea kehittämisohjelmissa tapahtuvaa muuta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä ja valmistella yhdyspintatoimintaa.

Ikäihmisten palvelut turvaavat mielekkään huomisen

Kehitämme yhdessä palvelujen sisältöä niin, että ikääntyvä ihminen voi elää kokonaisen elämän omassa kodissaan.

Tätä edesauttavat oikea-aikaiset, yksilölliset ja helposti saavutettavat palvelut, jotka ovat asiakkaita lähellä tai saavuttavissa etäyhteyksillä.

Innovaatio-, yhteiskehittämis- ja testaustoiminta

Jokaisella asukkaalla ja ammattilaisella on mahdollisuus osallistua sote-palvelujen kehittämiseen.

Kuntoutus

Kehitämme kuntoutujan kuntoutustarpeen tunnistamista ja kuntoutumisen oikea-aikaista tukemista vaikuttavin toimintamallein, moniammatillisesti ja monialaisesti.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Kehittämisohjelman tavoitteena on, että lapset, nuoret ja perheet saavat oikea-aikaisesti ja mahdollisimman varhain tarvitsemaansa ohjausta, tukea ja palvelua.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Kehitämme mielenterveys- ja päihdepalveluita asiakaslähtöisemmiksi.

Tavoitteena on vahvistaa perustason palveluita, siirtyä kohti portaatonta hoitomallia ja kytkeä toiminnan osat vahvemmin toisiinsa.

Pohjoisen osaamis- ja tukikeskus

Osaamis- ja tukikeskus (OT-keskus) on valmisteilla oleva palvelurakenne, jonka tarkoituksena on tukea erityisen vaikeiden kysymysten ratkaisuja siellä, missä lapsia, nuoria ja perheitä kohdataan ja haasteet ilmenevät.

Vammaisten palvelut

Vammaispalvelut kehittämisohjelman tavoitteena on luoda tarpeenmukaiset ja yhdenvertaiset vammaispalvelut saumattomassa yhteistyössä perus- ja erityistason palvelujen kesken.

Tavoitteena on kehittää yhdessä palvelujen sisältöä niin, että pohjoispohjalainen vammainen ihminen voi elää turvallisen, mielekkään ja kokonaisen elämän vammastaan huolimatta.