Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma toteutetaan alueellisissa kehittämishankkeissa, joihin sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustuksia. Ohjelma on osa sote-uudistusta.

Lue lisää alta

POPsote – sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen Pohjois-Pohjanmaalla

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteet

Tavoitteena on parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta, siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön, varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus sekä vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteentoimivuutta.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kesto on neljä vuotta (1.1.2020 – 31.12.2023).

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma toteutetaan alueellisissa kehittämishankkeissa

Ensihoito
Hoitotakuu
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen
Ikäihmisten palvelut turvaavat mielekkään huomisen

Kehittämme yhdessä palvelujen sisältöä niin, että ikääntyvä ihminen voi elää kokonaisen elämän omassa kodissaan.

Tätä edesauttavat oikea-aikaiset, yksilölliset ja helposti saavutettavat palvelut, jotka ovat asiakkaita lähellä tai saavuttavissa etäyhteyksillä.

Innovaatio-, yhteiskehittämis- ja testaustoiminta
Kuntoutus
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Pohjoisen osaamis- ja tukikeskus

Osaamis- ja tukikeskus (OT-keskus) on valmisteilla oleva palvelurakenne, jonka tarkoituksena on tukea erityisen vaikeiden kysymysten ratkaisuja siellä, missä lapsia, nuoria ja perheitä kohdataan ja haasteet ilmenevät.

Vammaisten palvelut