Innovaatio-, yhteiskehittämis- ja testaustoiminnan kehittäminen

Jokaisella asukkaalla ja ammattilaisella on mahdollisuus osallistua sote-palvelujen kehittämiseen

Kehittäminen kuuluu kaikille

Pohteen innovaatio- ja yhteiskehittämismallia kehitetään edelleen ja juurrutetaan alueelliseen käyttöön tiiviissä yhteistyössä tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja osaamistoiminnan sidosryhmien kanssa. Pohjois-Pohjanmaan alueen asukkaat, ammattilaiset, yritykset ja järjestöt pyritään aktiivisesti osallistamaan mukaan kehitystyöhön.

Alueellisesti käyttöönotetun sähköisen yhteiskehittämisalustan sekä toimintaa tukevan asiantuntijaverkoston ja palvelujen (mm. OuluHealth Labs) käyttöönottoa tuetaan, Pohteen tarvelähtöisen, systemaattisemman ja kehittämistyön jatkuvuutta tukevan yhteiskehittämisen mahdollistamiseksi. Lisäksi edistetään innovaatioyhteistyön vahvistumista kansallisesti, hyvinvointialueiden sekä eri sidosryhmien ja sektorien välillä, muun muassa Innovaatio- ja strategiaverkostotoiminnan kautta.

Innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminta

POPsote Innovaatio- ja testaustoiminta (TKIO) -osahankkeessa kehitettiin ja otettiin käyttöön (2020-2021) Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen innovaatio-, yhteiskehittämis- ja testaustoiminnan malli . Mallin avulla tarjotaan tukevia työkaluja, rooleja, palveluja ja osaamista hyvinvointialueen palvelujen kehittämiseen.

Kehittämisohjelman tavoitteet

Kehittämisohjelman vuoden 2023 tavoitteena on Innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminnan yhä vahvempi juurruttaminen Pohteella yhdessä kehittämisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen mahdollistamiseksi ja vauhdittamiseksi.

Kehittämisohjelman tuloksia

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman aikana POP-alueen innovaatio-, yhteiskehittämis- ja testaustoiminnan malli saatetaan alueen ja sen sidosryhmien käyttöön.

Kehittämisohjelmaan liittyviä materiaaleja

Innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminta, POPsote-hanke | RRP2-hanke
Mari Saukkoriipi
Projektikoordinaattori | Projektipäällikkö
mari.saukkoriipi@pohde.fi