Kehittämisehdotus

Yhteiskehittämistoiminta avaa uusia mahdollisuuksia kehittää palveluita yhdessä

Yhteiskehittämisalusta kerää alueen asukkaat, ammattilaiset ja yhteistyökumppanit yhteen. Toiminnan kautta voit jättää uusia kehittämisideoita ja saat tietoa kehitettävistä ratkaisuista. Voit myös ilmoittaa olemassa olevista hyvistä käytännöistä tai etsiä tukea kehittämistyöhön.

Asukkaan kehittämisehdotus

Hyvinvointialueen asukas, olet keskeinen asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä. Palvelukokemustietoa hyödyntämällä sosiaali- ja terveyspalveluista kyetään kehittämään yhä tarve- ja asiakaslähtöisempiä.

Asukkaiden ideoita ja kokemustietoa hyödynnetään alueellisessa yhteiskehittämistoiminnassa. Toiminnan kautta Pohjois-Pohjanmaan asukkaita voidaan lisäksi kutsua mukaan uudenlaisten palveluratkaisujen kehittämiseen ja kokeiluihin. Asukasnäkökulmasta kehittämisprosessiin voivat osallistua myös asukkaita edustavat järjestöt ja yhdistykset.

Ammattilaisen kehittämisehdotus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tai kuntien ammattilaisena olet keskeinen asiantuntija alueemme palveluiden kehittämisessä. Alueellinen yhteiskehittämistoiminta avaa sinulle uusia mahdollisuuksia kehittää palveluita yhdessä muiden hyvinvointialueen ammattilaisten ja yhteistyökumppanien kanssa.

Toiminnan kautta saat lisäksi tietoa kehitettävistä ratkaisuista ja olemassa olevista hyvistä käytännöistä sekä tukea kehittämistyöhön (tukevat työkalut, asiantuntijat ja palvelut).

Testaus ja innovaatio

Kehittämisehdotuksen arviointi

Kehittämisehdotuksen tallennuttua yhteiskehittämisalustalle se siirtyy alueen yhteiseen näkymään (POPsote -aluekanava), jossa alueen muu sote-henkilöstö sekä yhteistyökumppanit (mm. tutkimus- ja opetustoiminnan yhteyshenkilöt) voivat osallistua ehdotuksen jatkotyöstämiseen. Ehdotukselle annetaan aikaa kehittyä keskustelun kautta muutamia viikkoja. Voit osallistua aktiivisesti keskusteluun ja halutessasi kutsua lisää asiantuntijoita mukaan kehitysprosessiin lähettämällä heille kommenttipyynnön sekä seurata prosessin etenemistä.

Kaikki kehittämisehdotukset käydään läpi muutaman viikon välein monialaisen asiantuntijatiimin toimesta. Viimeistään käsittelyvaiheessa ehdotukset ohjataan kommentoitavaksi sopiville asiantuntijoille sekä valitaan ehdotuksille niiden edistämistä tukevat yhdyshenkilöt. Yhdyshenkilöt tukevat asiantuntijoiden pohdintaa, soveltuuko ehdotus toteutettavaksi.

Kehittäminen

Jos kehittämisehdotus hyväksytään toteutettavaksi, valitut asiantuntijat kirjaavat yhdyshenkilön tuella toteutussuunnitelman. Ehdotuksen ja asiantuntijoiden kommenttien pohjalta kehitetään suunnitelman mukaisesti tarvetta vastaava ratkaisu. Myös kehittämisvaiheeseen kutsutaan mukaan kaikki kehitettävän aiheen kannalta keskeiset tahot (esim. asukkaita edustavia järjestöjä ja yhdistyksiä, järjestöjen kouluttamia kokemustoimijoita sekä korkeakoulujen ja yritysten edustajia).

Ratkaisun kehittäminen toteutetaan esim. soveltuvassa kehityshankkeessa tai kohdeyksikössä. Kehittämiseen tukea mahdollistavat toiminnan yhdyshenkilöt sekä tarvittaessa asiantuntijapalvelut (esim. OuluHealth Labs).

Testaus ja vaikutusten arviointi

Kehitettävän ratkaisun testaus organisoidaan tapauskohtaisesti toteuttajan, yhdyshenkilön ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden toimesta. OuluHealth Labs tarjoaa alueelliseen käyttöön ratkaisujen kokeilussa ja testauksessa tukevia puitteita ja asiantuntijapalveluja.

Testauksen ja kokeilun kautta käynnistetään ratkaisun vaikutusten arviointi. Vaikutuksia arvioidaan esimerkiksi ratkaisun loppukäyttäjien ja heitä edustavien järjestöjen ja yhdistysten, kohdeorganisaation ja alueellisten hyötyjen näkökulmasta.

Ratkaisun käyttöönotto

Päätös kehitetyn ratkaisun käyttöönotosta tehdään testauksessa saatujen tulosten sekä vaikutusten arvioinnin perusteella.

Yhteiskehittämistoiminnan kautta pyritään kehittämään ratkaisuja ja jakamaan olemassa olevia hyviä käytäntöjä myös koko alueen käyttöön. Uusia ratkaisujen kohdeyksiköitä tunnistettaessa voidaan palata ratkaisun yhteiskehittämis- ja testausvaiheisiin, joiden kautta ratkaisua on mahdollista räätälöidä palvelemaan kaikkia kohdeyksiköitään.

Jätä toimintaamme tai palvelujamme koskeva kehittämisehdotus