Arkisto ja kirjaamo

Kirjaamo vastaanottaa hyvinvointialueelle saapuvat yleishallinnolliset asiakirjat. Arkisto huolehtii paperisten asiakirjojen asianmukaisesta säilytyksestä ja hävityksestä sekä potilastietoihin liittyvästä tietopalvelusta.

Palvelut potilaille ja asiakkaille

Arkistoon voi ottaa yhteyttä, jos potilas tai asiakas haluaa tarkistaa omat tietonsa hyvinvointialueen asiakas- ja potilasrekisteristä. Vainajan lähiomaiset voivat pyytää vainajan tietojen luovuttamista. Potilas saa asiointiin liittyvää neuvontaa arkiston puhelinpalvelusta arkisin kello 8–15.45.​

Henkilörekisteritietojen tarkistusta tai vainajan tietoja voi pyytää asiakirjahallinnolle lähetettävällä lomakkeella. Muita kuin omia tietoja pyydettäessä täytyy pyynnön liitteenä olla valtakirja. Linkki lomakkeisiin löytyy alempaa sivulta.

Omien tai valtuuttajan tietojen tarkistusta tietosuoja-asetuksen perusteella voi pyytää myös vapaamuotoisella pyynnöllä. Pyynnössä on oltava seuraavat tiedot: ajanjakso, paikka, mitä tietoja halutaan, nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus sekä omakätinen allekirjoitus. Pyyntö postitetaan OYS-arkistoon.

Potilasasiakirjat toimitetaan postitse. Kuvantamistutkimukset tallennetaan cd:lle ja siitä veloitetaan 16 euroa/tallennuskerta.

Huomioithan, että voit tarkastaa terveydenhuollon potilastietosi myös OmaKanta-palvelusta.

Palvelut viranomaisille ja organisaatioille

Viranomaiset ja organisaatiot voivat toimittaa pyynnöt salatulla sähköpostilla osoitteeseen arkisto(at)pohde.fi.​ Salattua sähköpostia voi lähettää käyttämällä turvapostisiv​ustoa.  ​

Viranomaisten ja organisaatioiden potilasasiakirjapyynnöissä on oltava seuraavat vähimmäistiedot: Pyytäjän nimi, organisaatio, yhteystiedot, pyynnön syy tai lakiperuste, potilaan mahdollinen suostumus sekä pyydettyjen tietojen yksilöinti. Pyynnössä tulee olla pyytäjän allekirjoitus ja nimenselvennös. Myös vahva sähköinen allekirjoitus käy.​

Kirjaamo

Avoinna ma–pe kello 8–15.45

Kirjaamo ei vastaa yhteystietoja tai muita sellaisia asioita koskeviin tiedusteluihin, jotka eivät liity yleishallinnolliseen kirjaamoon. Etsi toimipaikkaa tai palvelun yhteystietoa alla olevan linkin avulla.

kirjaamo (at) pohde.fi

Yleishallinnolliset asiat

Postiosoite

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kirjaamo
PL 10
90029 POHDE

Käyntiosoite

OYS, sisäänkäynti S-ovi, S1209-huone
Kajaanintie 50
90220 Oulu

OYS-arkisto

Arkistoaineistotiedustelut, potilas- ja asiakashallinnolliset asiat

Puhelinpalvelu avoinna arkisin kello 8–15.45

arkisto (at) pohde.fi

Postiosoite

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
OYS-arkisto
PL 10
90029 POHDE