Asiakaskokemus

Tällä sivulla esitetyt suositusindeksit perustuvat palautteisiin, joita kerätään Pohteen toimipisteissä olevista palauteautomaateista ja verkkosivun asiakaspalautekyselyllä.

Lue lisää alta

Suositusindeksi eli NPS-luku kaikista Pohteen asiakaspalautteista

NPS näyttää vastausten määrän edellisen 30 päivän ajalta ja suositusindeksin eli NPS-lukeman. Mitä suurempi mittarin NPS-lukema on, sitä tyytyväisempiä asiakkaamme ovat.

Jos et näe NPS- mittaria, avaa sivu my.roidu.com/wg/Fu8eHY3ehSD2Fcva

NPS-kehitys vuonna 2024

Jos et näe NPS-kehityksen kuvaajaa, avaa sivu https://my.roidu.com/wg/hxmNUi5PGP2EvsDR

Mikä on NPS?

NPS eli Net Promoter Score on mittari, jota käytetään asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. Se perustuu kysymykseen, jossa pyydetään palautteen antajaa arvioimaan, millä todennäköisyydellä hän suosittelisi saamaansa palvelua läheisilleen asteikolla 0-10. Palautteen antajat jaetaan sen perusteella kolmeen ryhmään: suosittelijat (arvosanat 9-10), passiiviset (arvosanat 7-8) ja arvostelija (arvosanat 0-6). NPS lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttiosuus suosittelijoiden prosenttiosuudesta. Lopputulos voi olla välillä -100 ja +100. Jos NPS on yli 50, tulos on erinomainen.

Lääkärin ja hoitajan vastaanotot

Jos et näe NPS- mittaria, avaa sivu https://my.roidu.com/wg/gLn9A2Zr5EVsyZqU

Suun terveydenhuolto

Jos et näe NPS- mittaria, avaa sivu https://my.roidu.com/wg/hqqMBewNjWm6kb2q

OYS sairaalapalvelut

Jos et näe NPS- mittaria, avaa sivu https://my.roidu.com/wg/35ypyXEGT5kS6Eyw

Kuvantaminen ja röntgen


Jos et näe NPS- mittaria, avaa sivu https://my.roidu.com/wg/Nu96ogDG46BG4A5q