Sosiaalipalvelujen saatavuus

Palvelutarpeen arvioinnista ja sosiaalipalvelujen saannin määräajoista säädetään laeissa.

Lue lisää alta
Sosiaalipalveluja järjestetään palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti

Myönnämme sosiaalipalveluja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Arviointi perustuu asiakkaan omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon.

Palvelutarpeen arviointi aloitetaan viipymättä. Sinulla on oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Kiireellisissä tapauksissa apua tarjotaan välittömästi.

Sosiaalipalvelujen saannin määräajat