Potilaana sinulla on oikeus

 • päästä hoitoon
 • hyvään hoitoon
 • hyvään kohteluun
 • saada tietoa ymmärrettävällä tavalla
 • osallistua hoitosi suunnitteluun
 • tietojesi salassapitoon
 • itsemääräämisoikeuteen
 • saada potilasasiamiehen palvelut
Mikäli olet tyytymätön saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit tehdä asiasta muistutuksen

Muistutus tehdään yleensä kirjallisesti. Vain erityisistä syistä, esimerkiksi jos et pysty itse kirjoittamaan, voit tehdä muistutuksen suullisesti. Ennen muistutuksen tekoa voit keskustella ja selvittää asiaa henkilökunnan kanssa.

Muistutuksen tekemiselle ei ole aikarajaa. Muistutukseen saat aina kirjallisen vastauksen. Pohteen toiminnan käynnistymisvaiheessa viive vastauksen saamiseen voi kestää hieman tavallista pidempään.

Ilmoita vaaratilanteesta

Jos sinulla on huomautettavaa hoidosta tai henkilökunnan kohtelusta, voit tehdä aiheesta reklamaation asiointipaikkasi asiakaspalautejärjestelmässä.

Omasta tai läheisesi vaaratilanteesta voit ilmoittaa täyttämällä Vaaratapahtumailmoituksen.

Potilaan itsemääräämisoikeus ja yhteisymmärryksen rakentaminen

 • Mielipiteesi tulee kysyä ennen hoidon aloittamista.
 • Lääkärin on kerrottava ymmärrettävällä tavalla sinulle sairaudestasi, hoitovaihtoehdoista ja riskeistä.
 • Päätöksen hoidon toteuttamisesta tekee aina lääkäri.
 • Sinulla on oikeus kieltäytyä tarjotusta hoidosta. Kieltäytymisesi kirjataan potilasasiakirjaan ja sinua on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä kanssasi muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.
 • Potilaan tahdosta riippumatta annettavasta hoidosta on voimassa, mitä mielenterveyslaissa, päihdehuoltolaissa, tartuntatautilaissa ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa säädetään.

Jos et itse kykene päättämään hoidostasi

 • Läheiseksi ilmoittamallesi henkilölle annetaan tietoa sairaudestasi.
 • Jos läheiselläsi ei ole tietoa tai he eivät ole samaa mieltä hoidostasi, päättää lääkäri, miten sinua hoidetaan.
 • Jos olet tehnyt hoitotahdon, pitää lääkärin tehdä kuten olet hoitotahdossa ilmoittanut.