Sosiaalihuollon asiakkaana sinulla on oikeus

 • laadukkaaseen palveluun
 • hyvään kohteluun
 • saada tietoa ymmärrettävällä tavalla
 • saada päätös tai sopimus palvelusta
 • saada suunnitelma palveluiden toteuttamisesta
 • osallistua omien palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen
 • itsemääräämisoikeuteen
 • tietojen salassapitoon ja tietoon siitä, jos tietoja luovutetaan muualle
 • hakea muutosta päätökseen, tehdä muistutus ja kantelu
 • saada sosiaaliasiamiehen palvelut

Sinun itsemääräämisoikeuttasi pitää kunnioittaa

 • Sinulla on oikeus osallistua ja vaikuttaa siihen millaisia palveluita sinulle aloitetaan ja miten ne toteutetaan.
 • Sinulle tulee kertoa sinun oikeuksistasi ja velvollisuuksista sekä myös siitä millaisia toimenpidevaihtoehtoja on tarjolla ja millaisia vaikutuksia niillä on sinun asiassa.
 • Sinulla on oikeus tutustua sinusta tallennettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista.
 • Sinulla on oikeus asianosaisena tietää niistä asiakirjoista, jotka ovat vaikuttaneet asiasi käsittelyssä.
 • Sinulla on velvollisuus antaa tietoa, jotta sosiaalihuollon palvelut voidaan järjestää ja tuottaa tarvitsemallasi tavalla.
 • Lapsen mielipide on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.
 • Jos et itse kykene kertomaan tai osallistumaan omien palvelujen suunnitteluun, sinun toiveitasi on mietittävä yhdessä sinun laillisen edustajan omaisen tai muun läheisen henkilön kanssa.
Mikäli olet tyytymätön saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit tehdä asiasta muistutuksen

Muistutus tehdään yleensä kirjallisesti. Vain erityisistä syistä, esimerkiksi jos et pysty itse kirjoittamaan, voit tehdä muistutuksen suullisesti. Ennen muistutuksen tekoa voit keskustella ja selvittää asiaa henkilökunnan kanssa.

Muistutuksen tekemiselle ei ole aikarajaa. Muistutukseen saat aina kirjallisen vastauksen.

Ilmoita vaaratilanteesta

Jos sinulla on huomautettavaa hoidosta tai henkilökunnan kohtelusta, voit tehdä aiheesta reklamaation asiointipaikkasi asiakaspalautejärjestelmässä.

Omasta tai läheisesi vaaratilanteesta voit ilmoittaa täyttämällä Vaaratapahtumailmoituksen.