Hoitoon pääsy

Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa

Lue lisää alta

Tämän sivun sisältöä päivitetään parhaillaan.

Arvio hoidon tarpeesta

Terveyskeskukseen pitää saada yhteys arkisin terveyskeskuksen aukioloaikoina. Kun olet ottanut yhteyttä, terveydenhuollon ammattilaisen pitää arvioida hoidon tarpeesi ja kiireellisyytesi saman päivän aikana. Arviointi voi tapahtua puhelimitse, sähköisen asiointikanavan kautta tai palvelupaikassa. Hoitotakuu on muuttunut 1.9.2023.

Myös suun terveydenhuollossa sinun on saatava arvio hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä samana päivänä, kun olet ollut yhteydessä terveydenhuollon palvelupaikkaan.

Kiireettömään hoitoon pääsy ja odotusajat

1.9.2023 lähtien sinun on saatava perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa tarvitsemaasi hoitoa 14 vuorokauden sisällä yhteydenotosta ja hoidon tarpeen arvioinnista, kun kyse on ensimmäisen hoitotapahtuman järjestämisestä.

1.9.2023 lähtien sinun on saatava suun terveydenhuollossa hoitoa neljän kuukauden sisällä yhteydenotosta ja hoidon tarpeen arvioinnista. Enimmäisaika ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa sinulle on laadittu yksilöllinen hoitosuunnitelma, ellei esille tule seikkoja, joiden perusteella yksilöllisestä tutkimus- ja hoitovälistä tulee tai voidaan poiketa.

Hoitoonpääsyä seurataan kirjatun hoidon tarpeen arvioinnin ja toteutuneen käynnin välisenä aikana. Hoitoonpääsyn seuranta koskee perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon kiireettömiä sairaanhoidollisia avopalveluita. Hoitoon pääsyä koskevat tiedot tuottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sairaalahoitoon erikoissairaanhoitoon tarvitset lähetteen. Kun lähete on tehty ja saapunut sairaalaan, tilanteesi on arvioitava kolmen viikon kuluessa. Sinun on päästävä hoitoon kuudessa kuukaudessa.

Lasten ja alle 23-vuotiaitten nuorten psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa lapsen tai nuoren tilanne pitää arvioida kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Kun hoidon tarve on todettu, hoitoon on päästävä kolmessa kuukaudessa.

Hoidon jatkuvuudella edistetään perusterveydenhuollon palvelujen saatavuutta ja jatkuvuutta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella on tavoitteena rakentaa hoidon ja palvelun jatkuvuuden malli osaksi sosiaali- ja terveyskeskuksia. Hoidon ja palvelujen jatkuvuuden mallin olennainen osa on omatyöntekijä-malli.

Hoidon jatkuvuusmalli

Lisätietoa