Maksukatto

Maksukatto on summa, jonka korkeintaan maksat julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista vuosittain.

Lue lisää alta

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto

Maksukatto

Maksukatto on summa, jonka korkeintaan maksat julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista vuosittain. Vuonna 2023 maksukatto on 692 euroa vuodessa. Vuonna 2024 maksukatto on 762 euroa.  Sinun tulee itse seurata maksukaton ylittymistä. Laskusta ilmenee, jos kyseinen maksu kerryttää maksukattoa. Kun maksukattosi tulee täyteen, maksukaton piiriin kuuluvat palvelut ovat sinulle pääosin maksuttomia vuoden loppuun asti.

Alle 18-vuotiaiden maksut

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut voidaan laskea yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa. Lukuun ottamatta vuodeosastohoidosta perittävää lyhytaikaisen laitoshoidon maksua 25,10 euroa hoitopäivältä 18 vuotta täyttäneiltä.

Mitkä palvelut kuuluvat maksukattoon?

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut
 • fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut
 • suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut (hammasteknisiä kuluja, kuten proteeseista, purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapneakiskoista aiheutuvia hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta)
 • tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut
 • terapioista perityt maksut

Maksukattoa kerryttävät myös ostopalveluina tuotetut palvelut, jos ne kuuluvat hyvinvointialueen järjestämisvastuulle.

Mitkä palvelut eivät kuulu maksukattoon?

Maksukattoon ei lasketa maksuja, joita on peritty sairaankuljetuksista, lääkärintodistuksista, yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista, sosiaalihuollon palveluista (lukuun ottamatta lyhytaikaista laitospalvelua), tulosidonnaisista palveluista, palvelusetelin omavastuista, kuljetuspalveluiden omavastuista tai täysin yksityisistä palveluista, joiden järjestämisestä hyvinvointialue ei vastaa.

Maksukatossa ei oteta myöskään huomioon maksuja, joiden perusteena on työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai näitä vastaavan aikaisemman lain perusteella korvattava hoito.

Maksukattoon ei kuulu maksut, joita peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruisena muulta kuin Suomessa asuvalta.

Seuraa maksukaton täyttymistä

Sinun täytyy itse seurata maksukaton täyttymistä ja ylittymistä. Tarvittaessa sinun täytyy osoittaa asiakasmaksukaton ylittyminen esittämällä alkuperäiset laskut ja maksukuitit sinun tai alaikäisten lastesi saamista palveluista. Mahdollisia hoitomaksupalautuksia varten tarvitaan pankkiyhteystiedot.

Pohteen laskusta ilmenee, jos kyseinen maksu kerryttää maksukattoa. Laskuttajan yhteystiedot löydät laskulomakkeelta. Tieto maksukaton ylittymisestä voi löytyä myös saamastasi laskusta.

Myös hyvinvointialueella on oikeus saada ja kerätä välttämättömiä tietoja asiakkaan maksukaton täyttymisen seuraamiseksi. Pohteella tietoja seurataan vain laskutusjärjestelmäkohtaisesti, joten jos asiakas on asioinut useammassa sote-keskuksessa tai sairaalassa, hänen tulee itse ottaa yhteyttä siihen sote-yksikköön, jos maksukatto ylittyy. Yhteystiedot löytyvät asiakaslaskulta.

Kun maksukatto on täynnä

Maksukaton täyttymisen jälkeen saat todistuksen, joka on voimassa kyseisen kalenterivuoden loppuun. Todistuksen myöntää se sote-yksikkö, jossa maksukatto tulee täyteen. Jos maksukattosi täyttyy Pohteen järjestämissä palveluissa, pyydä todistus Pohteen asiakaslaskutusyksiköstä. Todistuksen saamiseksi sinun on pyydettäessä esitettävä alkuperäiset laskut ja maksukuitit saamistasi palveluista.

Esitä todistus, kun käytät julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Yhteystiedot

Asiakaslaskujen maksukatto
Maksukattoasiat
maksukatto@pohde.fi
Oulun yliopistollisen sairaalan asiakaslaskuihin liittyvät maksukattoasiat
oys.maksukatto@pohde.fi