Kehittämisohjelman tavoitteet

Kuntoutujan kuntoutustarve tunnistetaan ja kuntoutumista tuetaan oikea-aikaisesti, vaikuttavin toimintamallein, moniammatillisesti ja monialaisesti.

 

Kehittämisohjelman painopisteet

Kuntoutuksen kehittämisohjelman työpaketit

A Kuntoutukseen ohjautuminen ja hyvä kuntoutuskäytäntö:

  • kuntoutustarpeen tunnistamisen, sujuvan kuntoutusprosessin ja toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen.

B Monialainen ja moniammatillinen kuntoutus:

  • osatyökykyisten työkyvyn tuen kehittäminen monialaisissa verkostoissa, paljon palveluita tarvitsevan kuntoutujan tuen kehittäminen.

C Kuntoutuksen ennaltaehkäisevät toimintamallit:

  • uudenlaisten toimintamallien ideoiminen, hyvien jo olemassa olevien toimintamallien laajentaminen, digitaalisten ratkaisujen kartoittaminen.

D Kuntoutuksen läpileikkaavat teemat:

  • Kuntoutuksen yhteisen tietoperustan vahvistaminen, toimintakyvyn yhtenäiset arviointikäytännöt, kuntoutusalan osaamistarpeiden tunnistaminen.

Kehittämistyötä tehdään työpakettien mukaan rakentuvissa teemaverkostoissa hyvinvointialueella sekä alueellisesti koottavissa työryhmissä. Teamsilla tai livenä, tilanteen mukaan. Työryhmistä tiedotamme Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

”Toivottavasti pääset osallistumaan ja tuomaan osaamisesi ja näkemyksesi kehittämistyöhön.”

 

Kehittämisohjelman toimenpiteet

Materiaalit

Kuntoutuksen kehittämisohjelma
Virpi Vimpari
Projektikoordinaattori
virpi.vimpari (at) pohde.fi