Ryhmäkuntoutusta ja sen toimintamalleja kehitetään ja yhdenmukaistetaan. Tavoitteena on, että ryhmäkuntoutus on oikea-aikaista, tavoitteellista, progressiivista ja vaikuttavaa. Ryhmäkuntoutusta voidaan järjestää erilaisissa toimintaympäristöissä lähiohjauksena, etänä tai hybridinä.

Ryhmäkuntoutukseen osallistuvalla asiakkaalla on todettu selkeä kuntoutuksen tarve. Ryhmäkuntoutus voidaan valita terapiamuodoksi silloin, kun

  • asiakkaan yksilölliset tavoitteet voidaan saavuttaa ryhmässä
  • ryhmäkuntoutus soveltuu asiakkaan tarpeisiin
  • asiakkaan kognitiiviset taidot mahdollistavat itsenäisen suoriutumisen erilaisissa toimintaympäristöissä
  • asiakkaan toimintakyky ei vaadi poikkeuksellisen runsasta yksilöllistä ohjaamista toiminnan suorittamiseen tai siihen osallistumiseen

Ryhmäkuntoutuksen kehittämistyössä on huomioitu myös yhdyspintatyö Pohteen kuntoutuspalveluiden, kunnan liikuntatoimen, opistojen ja järjestöjen kesken. Kuntoutuksen aluepalveluiden näkökulmasta asiakkaat tarvitsevat kuntoutusprosessin rinnalle ja/tai sen päätteeksi eri ikäisille suunnattua matalan kynnyksen toimintaa, joka ylläpitää asiakkaan toimintakykyä ja arjessa toimimista.

Materiaalit ja linkit