Kuntoutuksen aluepalveluiden ryhmätoimintojen kehittäminen on vauhdissa

Julkaistu
Ryhmätoimintojen kehittäminen ja yhtenäistäminen on alkanut Pohteella. Tavoitteena on luoda oikea-aikaisia, vaikuttavia, tavoitteellisia ja laadukkaita ryhmätoimintoja, joissa hyödynnetään kuntoutuksen ydinosaamista. Lisäksi pyritään parantamaan yhdenvertaisuutta eri alueilla asuvien ihmisten kesken.

Kuntoutuspalvelut perustuvat toimintakyvyn arviointiin,- ja tunnistamiseen sekä asiakkaan määrittelemiin tavoitteisiin. Yhdessä ammattilaisten kanssa arvioidaan tarkoituksenmukaisia toimintakyvyn tuen keinoja. Ryhmäkuntoutus on yksi erinomaisista mahdollisuuksista. Kehittämistyössä keskeistä on tunnistaa yhtenäiset ja vaikuttavimmat toimintatavat ja laajentaa niitä. Asukkaan sujuvan toimintakyvyn tuen polun muodostumisessa kuntien ja kolmannen sektorin palveluverkko on keskeinen.

Toimintakyvyn arvion perusteella asiakas voidaan ohjata toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävän harjoittelun pariin kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden tuottamiin palveluihin. Yhteistyökeskusteluita alueittain on käynnistetty. Näin mahdollistetaan sujuva asiakaspolku, jonka avulla asiakas saa itselleen sopivaa tukea toimintakyvyn edistämiseen.

Hyvä käytäntö alueelta

Rannikon alueella Raahessa yhteistyötä kaupungin liikuntapalveluiden kanssa on tehty jo ennen soteuudistusta ryhmien ohjauksen ja tilojen käytön puitteissa. Yhteistyö on edelleen tiivistynyt ja kasvanut tämän vuoden aikana ja sitä kehitetään säännöllisissä yhteistyöpalavereissa.

Liikuntapalveluiden liikunnanohjaajat tekevät liikuntaneuvontaa ja ohjaavat tuolijumppaa ikäihmisille Pohteen tiloissa. Lisäksi liikuntapalveluissa järjestetään suljettuja ryhmiä, joihin asiakkaat ohjautuvat Pohteelta pääsääntöisesti fysioterapian, mutta myös diabetespoliklinikan kautta. Tällaisia ryhmiä ovat kuntosaliryhmä, vesiliikuntaryhmä ja toimintakykyryhmä. Suljetut pienryhmät ovat ponnahduslauta yleisiin ryhmiin tai muuhun omatoimiseen toimintakyvyn ylläpitoon. Liikuntapalveluiden järjestämiä avoimia ryhmiä on laaja-alaisesti kaikille ikäryhmille. Yhteistyö asiakasohjauksen näkökulmasta on tärkeää.

Ryhmistä tukea omakuntoutukseen

Yhtenäisten toimintaperiaatteiden lisäksi myös ryhmäkuntoutuksen asiakasmaksujen yhtenäistämisen valmistelu on aloitettu.

Kuntoutuspalveluiden järjestämissä ryhmissä tuetaan omakuntoutukseen. Omakuntoutus tarkoittaa kuntoutujan itsensä toteuttamaa kuntoutusta, joka tapahtuu asiakkaan omassa arjessa säännöllisesti. Se on asiakkaan ja terveydenhuollon ammattihenkilön yhdessä suunnittelemaa näyttöön perustuvaa kuntoutusta. Syksyn aikana omakuntoutusta tukevaa omakuntoutusryhmää pilotoidaan Himangalla, Raahessa ja Haapajärvellä. Haapajärvellä nimi on jo hauskasti taipunut OK-ryhmäksi.

Digitaalinen sote-keskus mahdollistaa etävastaanottona toteutetun ryhmämuotoisen toiminnan. Lokakuussa on alkanut ensimmäinen pilottietäryhmä digitaalisen sote-keskuksen alustalla, johon asiakkaat ovat ohjautuneet Rannikon ja Oulun eteläisen alueilta. Digitaaliset ratkaisut lisäävät alueellista palveluiden saatavuuden yhdenvertaisuutta.

Lisäksi syksyn aikana pilotoidaan pienryhmätoimintaa Limingassa ja Pudasjärvellä. Yhteisenä nimittäjänä osallistujilla on samantyyppinen toimintakyvyn haaste, kuten esimerkiksi heikentynyt tasapaino tai pitkittyneestä selkäkivusta johtuva toimintakyvyn heikkeneminen. Osallistuja on miettinyt omasta arjesta kumpuavan tavoitteen fysioterapeutin avustuksella. Pienryhmät ovat ohjauksellisia ja opetuksellisia. Asiakkaan minäpystyvyyttä tuetaan. Ryhmänohjauksessa pyritään hyödyntämään monipuolisesti erilaisia ympäristöjä, kuten kaupungin kuntosaleja, liikuntapaikkoja tai luontoa.

Kuntoutuksen kehittämisohjelma
Virpi Vimpari
Projektikoordinaattori
virpi.vimpari (at) pohde.fi