Aivoverenkiertohäiriö (AVH) potilaan digihoitopolkua kehitetään RRP2-hankkeessa. Digihoitopolkua rakennetaan olemassa olevan HUS:n aivoverenkiertohäiriö potilaan digihoitopolun pohjalle, joka muokataan Pohteelle sopivaksi. Uutena osana AVH-digihoitopolulle rakentuu kuntoutuksen osio. Tarkoituksena on tuottaa sujuva ja joustava Aivoverenkiertohäiriö potilaan digihoitopolku. Tavoitteena on kehittää yhtenäiset palvelut AVH-hoitopolulle ja AVH-digihoitopolulle, jotta palvelu olisi oikea-aikaista ja kustannustehokasta. Molemmat polut tulevat tuottamaan samat palvelut eri menetelmin, jolloin asiakkaiden yhdenvertaisuus ja palveluiden saavutettavuus paranevat. Digihoitopolku sulautetaan joustavaksi osaksi perinteistä palvelupolkua sekä yhteensovitetaan palvelujärjestelmän muihin osiin. AVH-digihoitopolku kattaa asiakkaan koko palveluketjun neurokeskuksesta hyvinvointikeskuksiin ja kuntoutuksen sekä kotihoidon palveluihin. Asiakas ja hänen läheinen saavat runsaasti ajantasaista ja tutkittua tietoa sairaudesta ja kuntoutumisesta. AVH-digihoitopolku yhtenäistää alueen AVH-palvelut sujuvaksi palvelupoluksi. AVH-digihoitopolun kuntoutuksen osion sisällön tuottaminen syksyllä ja käyttöönotto etenee asteittain kuntiin alkaen helmikuussa 2024.

RRP2-hanke
Elina Lahdenperä
Projektisuunnittelija
elina.lahdenpera (at) pohde.fi