Työkyvyn tuen mallia kehitetään osana monialaista kuntoutusta yhteistyössä muiden kehittämisohjelmien kanssa. Tavoitteena on, että työkyvyn tuen toimintamallit selkeytyvät ja yhtenäistyvät. Työkyvyn tuen palvelujen tulee olla yhdenvertaisesti saatavilla hyvinvointialueen työikäisille. Lisäksi hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyskeskuksissa tulee olla monialaiset työkyvyn tuen tiimit tai verkostot. Asiakkaan näkökulmasta monialainen palvelupolku on parhaimmillaan yhtenäinen ja yhteensovitettu palvelukokonaisuus, joka sisältää vaikuttavaksi todetut työkyvyn tuen keinot ja asiakasosallisuuden. Työkyvyn tuen palvelukokonaisuutta kehitetään monialaisessa työryhmässä ja yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Hankkeessa on kuvattu työkyvyn tuen monialainen ideaalimalli ja geneeriset palvelupolut. Kehittämistyö jatkuu RRP2 -hankkeessa.

Materiaalit

Työkyvyn tuen malli Pohde (Powerpoint)