Omakuntoutus on olennainen osa kaikkea kuntoutusta. Sillä tarkoitetaan kuntoutujan omassa arjessaan tekemää kuntoutusta, joka on suunniteltu yhdessä sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Omakuntoutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan kuntoutujan kuntoutumistarvetta ja se perustuu näyttöön eli tutkittuun tietoon. Kuntoutumisessa toisto tuo tuloksia, joten terapiassa harjoiteltuja asioita tulee toistaa myös vastaanottojenkäyntien ulkopuolella.

Harjoitukset tai uudet tavat toimia kannattaa yhdistää arjessa jo oleviin itselle mielekkäisiin rutiineihin, jolloin niihin voi olla helpompi sitoutua. Läheiset voivat tukea omakuntoutuksessa osallistumassa toimintaan tai kannustamalla harjoitteluun.

Omakuntoutuksen kehittämisprojektissa rakennetaan omakuntoutuksen toimintamallia Pohteen alueelle. Työryhmässä on laajasti alueen fysio-, toiminta- ja puheterapeutteja. Kehittämistyöllä edistetään ammattilaisten omakuntoutukseen ohjaamisen osaamista sekä asiakkaiden sitoutumista tukevien toimintamallien käyttöönottoa kehittämällä uusia toimintamalleja, työvälineitä sekä ottamalla käyttöön näitä tukevia sähköisiä järjestelmiä.

Materiaalit

Omakuntoutuksen kehittäminen (Powerpoint)

Kuntoutuksen kehittämisohjelma
Virpi Vimpari
Projektikoordinaattori
virpi.vimpari (at) pohde.fi