Apuvälinepalvelujen päätehtävä on tuottaa laadukkaita, oikea-aikaisia ja tasavertaisia asiantuntijapalveluita koko hyvinvointialueen asukkaille. Asiakkaille annettavan palvelun lisäksi apuvälinepalveluiden tulee hallita suuria hankintakokonaisuuksia, laajoja logistisia kokonaisuuksia sekä vastata teknisesti kaikkien eri apuvälineiden elinkaaren aikaisista huolloista ja korjauksista. Apuvälinepalvelujen kokonaisuus vaatii usean eri ammattilaisen saumatonta yhteistyötä onnistuakseen. Apuvälinepalvelujen palvelualue vastaa Pohteen alueella koko Pohjois-Pohjanmaan apuvälinepalvelujen toteutumisesta. Tämä muutos vaatii tarkkaa tarkastelua ja useiden eri prosessien kehittämistä, jotta voimme onnistua päätehtävässämme.

Laadukkaiden, oikea-aikaisten ja tasavertaisten apuvälinepalvelujen tuottaminen vaatii yhteistyötä useiden tahojen ja sidosryhmien kanssa. Pohteen alueella teemme laaja-alaista yhteistyötä Kuntoutuksen toimialueen sisällä sekä yli toimialuerajojen. Lisäksi yhteistyöverkostomme ylittää myös hyvinvointialueemme rajat tehdessämme yhteistyötä Pohjoisella yhteistoiminta-alueella (YTA) sekä valtakunnallista yhteistyötä muiden hyvinvointialueiden apuvälinepalvelujen kanssa. Yhteistyö muiden tahojen kanssa on erittäin tärkeässä roolissa päätehtävämme saavuttamiseksi.

Toimet, joilla pyrimme pääsemään tavoitteeseemme keskittyvät hyvin vahvasti asiakas- ja apuvälineprosesseihin. Asiakkaiden ohjautuminen apuvälinepalveluihin olla tulisi viiveetöntä, ja tämän vuoksi pyrimme kehittämään ajanvarauksella hoidettavien asiakkaiden lähete- ja ajanvarausprosesseja. Ilman ajanvarausta asioivien asiakkaiden apuvälinepalvelut tulisi myös onnistua sujuvasti ja tässä oleellisessa roolissa ovat saumaton yhteistyö Kuntoutuksen toimialueen sisällä sekä toimivat logistiset ratkaisut. Voimassa olevat hankintasopimukset luovat perustan toiminnallemme, joten erilaiset apuvälineiden kilpailutus- ja hankintaprosessit ovat meillä jatkuvan kehityksen kohteena. Viiveettä tapahtuvat ja oikea-aikaiset apuvälineiden huollot ja korjaukset mahdollistavat toimivan ja käyttöturvallisen apuvälineen asiakkaiden arkitoiminnoissa, joten huoltoihin ja korjauksiin liittyviä prosesseja pyritään myös jatkuvasti kehittämään.

Erilaisten asiakasprosessien yhtenäistäminen ja jalkauttaminen on vaatinut tähän mennessä jo paljon työtä Pohteen alueella. Usean eri organisaation apuvälinepalvelujen yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi vaatii tarkkaa ohjeistusta ja tässäkin yhteistyön merkitys on erittäin suuri. Toimintamme kehittäminen jatkuu ja tarkastelemme omaa toimintaamme jatkuvalla kriittisyydellä. Tavoitteemme on luoda Pohteen alueen apuvälinepalveluista kokonaisuus, joka asiantuntijuudessaan, oikea-aikaisuudessaan sekä kustannustehokkuudessaan kestää vertailun minkä tahansa toisen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden kanssa.

Materiaalit