Kuntoutuksen yhteistä tietoperustaa vahvistetaan kehittämällä ammattilaisten toimintakyvyn arviointiosaamista ja yhtenäisiä toimintakyvyn arviointimenetelmiä. Tavoitteena on, että toimintakykyä arvioidaan laaja-alaisesti ja yhtenäisin mittarein ja käytännöin. Yhtenäisillä arviointikäytännöillä taataan asiakkaille yhdenvertaiset palvelut palveluntarjoajasta riippumatta. Hankkeessa kartoitetaan käytössä olevia toimintakyvyn arviointimenetelmiä, laaditaan yhtenäisiä toimintakyvyn arviointimalleja ja toimintakykytiedon kirjaamisen malleja yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi järjestetään koulutuksia mm. ICF –luokituksesta (kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus).

Materiaalit