Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä (hyte) tarkoitetaan toimintaa, jonka tavoitteena on pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvoinnin vahvistaminen ja ylläpito, vaikeiden elämäntilanteiden, sairauksien, vammojen, tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäiseminen sekä hyvinvointierojen kaventaminen.

Kunnan, hyvinvointialueen, muiden julkisten toimijoiden, järjestöjen, seurakuntien ja monen yksityisen yrityksen palvelut ja toiminta kohdistuvat Pohjois-Pohjanmaan asukkaisiin. Jotta ne palvelevat kokonaisuutena asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla, toimijoiden on sovitettava toimintansa yhteen. Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä toiminnallista yhteyttä tai liityntäpintaa, jossa korostuu yhdessä tekemisen merkitys.

Hyte ja yhdyspinnat kehittämisohjelma

Osahankkeessa kehitettävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sisällöt

 • Elintavat
 • Kulttuurihyvinvointi
 • Taloudellinen hyvinvointi
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Mielenterveyden edistäminen
 • Lähisuhdeväkivallan ehkäisy
 • Vapaa-aika (kansalaisopistot)
 • Järjestö- ja seurakuntayhteistyö

Tavoitteet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja yhdyspinnat -osahankkeen tavoitteena on, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintatoiminta hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen välillä vahvistuu.

Toimenpiteet

 • Yhdyspintatoiminnan kehittämiseen liittyvä yhteistyö kuntien, järjestöjen ja muiden kehittämisohjelmien kanssa
 • Digitaalisen sote-keskuksen sisältöjen ja hakusanojen kehittäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta
 • Yhdyspintatoiminnan kehittämistyön integroiminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelmaan

Yhteystiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja yhdyspinnat -kehittämisohjelma
Minttu Tavia
Projektikoordinaattori
Minttu.Tavia (at) ppshp.fi