Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi – Yhdessä tehden

Edistämme yhteneväisen perhekeskustoimintamallin toteutumista Pohteen alueella. Tavoitteena on, että lapset, nuoret ja perheet saavat oikea-aikaisesti ja mahdollisimman varhain tarvitsemaansa ohjausta, tukea ja palvelua.

Kokoamalla kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi, varmistetaan oikea-aikainen ja tarpeiden mukainen tuki yhden yhteydenoton periaatteella eri toimijoiden yhteistyönä. Varhain annetulla avulla ehkäistään vakavampia haasteita ja ongelmien vaikeutumista.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisohjelma
Sanna Iisakka
Projektikoordinaattori
sanna.iisakka (at) pohde.fi