Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi – Yhdessä tehden

Edistämme yhteneväisen perhekeskustoimintamallin toteutumista Pohteen alueella. Tavoitteena on, että lapset, nuoret ja perheet saavat oikea-aikaisesti ja mahdollisimman varhain tarvitsemaansa ohjausta, tukea ja palvelua.

Kokoamalla kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi, varmistetaan oikea-aikainen ja tarpeiden mukainen tuki yhden yhteydenoton periaatteella eri toimijoiden yhteistyönä. Varhain annetulla avulla ehkäistään vakavampia haasteita ja ongelmien vaikeutumista.

RRP2-hanke
Sanna Iisakka
Projektipäällikkö

Kehitysvammaisten henkilöiden sekä lasten ja nuorten palvelujen kehittäminen

sanna.iisakka (at) pohde.fi