Hyvinvointialueen järjestö- ja seurakuntayhteistyötä kehitetään kaikissa Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmissa yhteistyössä järjestämistoimintojen Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi -palvelualueen kanssa. Kehittämistyön tavoitteena on, että järjestöjen ja seurakuntien toiminta olisi osa Pohteen ihmislähtöisiä palveluja.