Asiakas- ja palveluohjausta kehitetään Pohteen alueella järjestämissuunnitelman mukaisesti yhteneväiseksi ja yhden yhteydenoton periaatteen mukaisesti. Kehittämistyötä tehdään alueilla yhdessä johdon ja työntekijöiden kanssa sekä kuntalaisia osallistaen. Kehittämistyön tavoitteena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa ohjauksen, neuvonnan ja palveluihin ohjautumisen kokonaisuutta. Keskiössä on asiakaslähtöisyys ja asiakastarpeen mukainen monialaisen yhteistyön vahvistaminen. Kehittämistyössä tärkeää on lisätä ymmärrystä kohtaamisen ja varhaisen tuen merkityksestä palveluiden järjestämisessä. Asiakas- ja palveluohjauskehittäminen vaatii yhtäaikaista erilaisten palveluprosessien kehittämistä.