Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden kehittämistyön keskeisenä tavoitteena on varmistaa palveluiden laadun ja saatavuuden yhdenvertaisuutta hyvinvointialueella. Kehittämistyössä keskitytään erityisesti yhtenäisten palvelukriteereiden laatimiseen. Lisäksi tavoitteena on ammattilaisten osaamisen kehittäminen ja näyttöön perustuvien työmenetelmien käyttöönotto.

Kasvatus- ja perheneuvonnan kehittämistyön tavoitteena on kasvatus- ja perheneuvontapalvelujen asemoiminen lapsi- ja perhepalveluiden kokonaisuuteen sekä perustehtävän kirkastaminen sosiaalihuoltolain mukaisena sosiaalipalveluna.

Lastensuojelun monialaisessa kehittämisessä on tarkoituksena vahvistaa lastensuojelun asiakkaana olevien lasten asioissa tehtävää monialaista yhteistyötä ja palveluja, ammattilaisten osaamista ja asiakkaiden osallisuutta, jotta lapsen yksilöllisiin tuen tarpeisiin voidaan vastata laadukkaasti. Kehittämistyön painopisteenä on erityisesti päihde- ja mielenterveyspalvelujen sekä sivistystoimen kanssa tehtävä yhteistyö niin paikallisesti kuin koko Pohteen alueella.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa tehtävä lastensuojelun kehittämistyö toteutettiin Pohjois-Pohjanmaalla Pohjoinen lastensuojelu 20–22 –hankkeessa ja jatkona Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa vuonna 2023.

Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut edistävät kotoutumisen edistämistä, joten niiden järjestämisessä on huomioitava myös kotoutujien ja muiden maahanmuuttajien määrä ja tarpeet. Erityisesti tulee huomioida kunnissa tapahtuvien kotoutumispalveluiden ja hyvinvointialueiden sote-palveluiden rajapinnat ja taata yhteistyön sujuminen.