Opiskeluhuollon kehittämistyön tavoitteena on opiskeluhuollon palveluiden yhdenmukaisuus ja yhdenvertaisuus hyvinvointialueella. Kehittämistyössä painottuvat toimivat asiakasprosessit sekä sujuva verkostoyhteistyö opiskeluhuoltopalveluiden ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden, kuntien palveluiden, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyön sekä kolmannen sektorin toimijoiden välillä.