Sote-keskusten sekä perhekeskusten työntekijöiden osaamista vahvistetaan vaikuttavien työmenetelmien käyttöönotolla ja koulutuksilla.