Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämistyön keskeisenä tavoitteena on varmistaa oikea-aikaisten ja riittävien palveluiden saatavuus lapsille, nuorille ja perheille eri toimijoiden välisenä yhteistyönä. Kehittämistyössä huomioidaan myös neuropsykiatrisesti oirelevien lasten ja nuorten palvelut sekä tuki arjen kasvu- ja kehitysympäristöissä.  Lisäksi tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten osaamista mielenterveysoireiden- ja ongelmien hoidossa sekä edistää psykososiaalisten menetelmien käyttöä perustason palveluissa.