Pohjoinen osaamisen tukikeskus

Osaamisen tukikeskus (OT-keskus) on valmisteilla oleva palvelurakenne, jonka tarkoituksena on tukea erityisen vaikeiden kysymysten ratkaisuja siellä, missä lapsia, nuoria ja perheitä kohdataan ja haasteet ilmenevät.

Lue lisää alta
Pohjoinen osaamisen tukikeskus

OT- keskustyön kohderyhmä ovat pohjoisen yhteistoiminta-alueen (Kainuu, Lappi, Keski- Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa) ammattilaiset työtehtävissään. Hyödynsaajina ovat heidän asiakkaansa.

Tavoitteet

Tavoitteena on terveydenhuollon, sosiaalityön ja -huollon sekä oppimisen tuen osaamisen yhteensovittaminen. Osaamis- ja tukikeskus muodostaa vahvan tukiverkon lapsille, nuorille ja perheille erityisen vaativissa tilanteissa yhdessä perus- ja erityistason palveluiden kanssa sekä yhteistyössä oppimisen ja koulunkäynnin vaativan erityisen tuen eli VIP -verkoston kanssa.

OT- keskus tukee erityisen vaativissa tilanteissa yhdessä perus- ja erityistason kanssa

  • matalan kynnyksen palveluita kaikille lapsille, nuorille ja perheille (perhekeskukset, varhaiskasvatus ja koulut, järjestöt ja seurakunnat),
  • erityistason palveluita erityistä tukea ja hoitoa tarvitseville lapsille, nuorille ja perheille (lastensuojelu, erikoissairaanhoito, muut erityistason palvelut) sekä
  • palveluita vaativinta tukea ja hoitoa tarvitseville lapsille, nuorille ja perheille: OT-keskukset ja verkostot (asiantuntijatyöryhmät, yksiköt- ja verkostot, konsultaatiot ja liikkuvat palvelut, tutkimus, kehittäminen ja koordinaatio).

Tavoitteena on myös integratiivisen palvelurakenteen ja verkostojen varmistaminen lasten, nuorten ja perheiden kaikkein vaativimpien palveluiden tuottamiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä palveluiden koordinointiin ja tukeen.

Toimenpiteet

Hankkeessa luodaan Pohjoinen OT-keskus ydinyksikkö sekä vaativinta erityisasiantuntijuutta kokoava verkosto, jota voidaan hyödyntää tarvittaessa myös valtakunnallisesti. Valtakunnallinen koordinaatio ja alueiden välinen yhteistoiminta tukevat kunkin yksittäisen alueen työtä erityisesti kompleksisissa ja uusissa tilanteissa.

Näyttöön perustuvien menetelmien levittämisessä tehdään yhteistyötä psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa edistävien hankkeiden kanssa. Kehittämisessä ja koulutuksessa, osaamisen ylläpidossa sekä alan tutkimus- ja kehittämistyössä Pohjoinen OT-keskushanke tekee yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden, kuten korkeakoulujen, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) ja sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa.

Kansallista kehittämistyötä tehdään muiden OT- keskusten kanssa. Tulevaisuudessa valtakunnallisesti OT-keskuksia on viisi. Lisäksi yhteistyötä tehdään järjestöjen, Barnahus-hankkeen ja VIP/Vaatu-toiminnan kanssa. Eri hallinnonalat toimivat yhdessä ja integroidusti, jotta lapsen arjessa palvelut toteutuisivat lapsikeskeisesti ilman tarpeettomia viiveitä.

Tulokset

Pohjoinen OT-keskus -jatkokehittämishanke 2022-2023 jatkaa toimintaansa Pohjoinen OT-keskus vakiinnuttamishankkeena, joka toimii vuoden 2024 pohjoisen YTA-alueen hyvinvointialueiden rahoittamana. Tavoitteeksi tulevalle vakiinnuttamiskaudelle on asetettu OT-keskustoiminnan vakiinnuttaminen Pohjoiselle yhteistoiminta-alueelle.

Yta-asetuksessa on tämä rooli yta-tasolle velvoitettu eli vaativamman lastensuojelun ja muiden lasten,nuorten ja perheiden vaativimpiin palveluihin sisältyvän tarkoituksenmukaisen sosiaalihuollon varmistaminen. OT-kehittämisellä osaltaan tavoitellaan vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta vaativimpiin palveluihin erityisesti lastensuojelun laitoshoidossa, mielenterveys- ja päihdepalveluissasekä vammaispalveluissa.

Hanke tukee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen ammattilaisia konsultaation, koulutuksen ja tutkimuksen avulla siten, että ne lapset, nuoret ja perheet, joilla on harvinaisempien, vaativimpien monialaisten palvelujen tarve saavat tarvitsemansa tuen ja palvelun.

OT-keskuksessa yhteen sovitetaan terveydenhuollon, sosiaalityön ja -huollon sekä oppimisen tuen osaamisen palvelurakenteita ja varmistetaan lasten, nuorten ja perheiden kaikkein vaativimpien palveluluiden tuottamiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä palveluiden koordinointiin ja tukeen tarvittavat verkostot.

Pohjoinen OT-keskus vakiinnuttamishanke 2024
Pertti Virta
Pohjoinen OT-keskus projektipäällikkö
pertti.virta (at) pohde.fi
Pohjoinen OT-keskus vakiinnuttamishanke 2024
Marja Sundqvist
Koordinaattori (YTM)
marja.sundqvist (at) pohde.fi

Haluatko Pohjoinen OT-keskus – Ajankohtaiset jatkossa suoraan sähköpostiisi?
Ilmoita sähköpostiosoitteesi Pohjoisen OT-keskuksen koordinaattorille.