Kestävän kasvun ohjelma 4

Kestävän kasvun ohjelma 4 (RRP4)

Euroopan unionin rahoittama -logo NextGenerationEU

Hankkeen päätavoitteet

RRP4-hankekokonaisuuden päätavoitteena on, että kaikki asiakasryhmät saavat laadukkaita, vaikuttavia ja tarpeensa mukaisia sosiaali- ja terveyspalveluja oikea-aikaisesti ja oikeassa paikassa Pohteen alueesta riippumatta.

  • Hankeaika 1.1.2024–31.12.2025

Hankkeessa jatketaan Pohteen alueella aloitetun hoidon jatkuvuusmallin implementointia, omalääkärien ja omahoitajien nimeämistä, työparityöskentelyn kehittämistä ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä kuntoutuspalveluiden integroimista hoidon jatkuvuusmalliin. Hankkeessa selvitellään sosiaalipalveluiden integroimista hoidon jatkuvuusmalliin. Hankkeessa kehitetään ja käyttöönotetaan hoidon jatkuvuutta tukevia digitaalisia järjestelmiä digitaaliseen sote-keskukseen ja Pohteen asiakas- ja potilastietojärjestelmään sekä vahvistetaan ammattilaisten digiosaamista hoidon jatkuvuusmallissa.