Kestävän kasvun ohjelma 3

Kestävän kasvun ohjelma 3 (RRP3)

Euroopan unionin rahoittama -logo NextGenerationEU

Hankkeen päätavoitteet

RRP3-hankekokonaisuuden päätavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden laatua ja kustannusvaikuttavuutta edistämällä hyvien toimintatapojen tutkimusta, sekä kehittää tehokkaita hoito-, seuranta- ja analyysimenetelmiä.

  • Hankeaika 1.6.2023-31.12.2025

Tavoitteena on vahvistaa tutkimusta, jolla parannetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusvaikuttavuutta sekä lisätään toiminnan arkivaikuttavuuden tutkimusta. Tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Suomen yhteistyöalueella tehtävää tutkimusta ja tutkimusosaamista, sekä kehittää tutkimus- ja yhteistyörakenteita ja kerryttää tutkimukseen liittyvää osaamista. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue toimii hallinnoijana ja osatoteuttajina Kainuun, Lapin ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueet sekä Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri itsenäisestä osatutkimuksesta; Aikuissosiaalityön menetelmien vaikutukset ja Mentalisaatioon pohjautuvan terapian vaikutukset osana porrasteista mielenterveyspalvelujärjestelmää.