Rahapeliongelman hoidon ja tuen kehittäminen

Rahapeliongelman hoidon ja tuen kehittämisen alueellinen tuki
  • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rahoittama hanke
  • Hankeaika 6/2021–12/2023

Hankkeen tavoitteena on rahapeliongelman hoidon ja tuen saatavuuden sekä laadun kehittäminen hyvinvointialueilla ja kunnissa vuosina 2021–2023. Hankkeen tavoitteena on parantaa rahapeliongelman hoidon ja tuen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä laatua hyvinvointialueilla yhteistyössä hyvinvointialueiden, kuntien ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Vahvistaa sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelujen ammattilaisten osaamista rahapeliongelmien tunnistamisessa, hoidossa ja tuessa tarjoamalla hankkeesta Rahapelaaminen puheeksi” ja ”Rahapeliriippuvuus hallintaan” -koulutuksia. Edistää alueellista tiedontuotantoa ja tilanneseurantaa, sekä varmistaa rahapeliongelman ehkäisyn ja hoidon integraatio alueellisiin sote-rakenteisiin.