Pohde kehittää tekoälypohjaista ratkaisua palvelutarpeen ennakointiin

Julkaistu

Kysymys tekoälyn hyödyntämisestä sosiaali- ja terveysalan johtamisessa nousee yhä keskeisemmäksi, kun terveydenhuollon ammattilaiset etsivät keinoja palvelujen laadun, tehokkuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Yleisesti tekoälyllä tarkoitetaan koneen kykyä käyttää perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja, kuten päättelyä, oppimista, suunnittelua tai luomista. Sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstissa tämä tarkoittaa usein koneoppimisen menetelmiä, joilla tekoäly oppii annetun aineiston perusteella suorittamaan erilaisia tehtäviä, kuten luokittelua tai ennustamista. (European Parliament, 2022.)

Tällä hetkellä sote-alan ammattilaisten puute ja resurssien niukkuus ovat kriittisiä haasteita, joita hyvinvointialueet kohtaavat. Hyvinvointialueiden haastava rahoitustilanne lisää painetta kehittää uusia, innovatiivisia ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen ja palvelujen ennakointiin. Yksi merkittävä innovaatio sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa on tekoälyn käyttö. Tekoälyllä voidaan analysoida suuria tietomääriä nopeasti ja tarkasti, mikä auttaa ennakoimaan väestöryhmien terveysongelmia ja optimoimaan hoitoprosesseja. Esimerkiksi tekoälypohjaiset palvelutarpeen ennakointimallit voivat auttaa ammattilaisia ennustamaan ja analysoimaan sote-palvelujen tarvetta alueella, edistäen resurssien kohdentamista ja hoitoprosessien optimointia, mikä parantaa palvelujen laatua ja tehokkuutta.

Olemme tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella kehittämässä yhteistyössä Kainuun ja Soiten hyvinvointialueiden kanssa tekoälypohjaista palvelutarpeiden ennakointimallia. Ennakointimallin tavoitteena on, että voisimme ennustaa tietyn väestöryhmän tulevaa palvelujen käyttöä ja kohdentaa resursseja sinne, missä niitä tulevaisuudessa tarvitaan. Pohteen strategiset painopisteet, ”ihmistä varten”, ”vaikuttavasti yhdessä” ja ”rohkeasti uutta”, ohjaavat kehitystyötämme tekoälyn parissa. Tällä haluamme varmistaa, että tekoälyratkaisumme ovat ihmiskeskeisiä ja palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla alueemme asukkaiden tarpeita. Lisäksi pyrimme tekemään yhteistyötä muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa ja hyödyntämään yhdessä tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä.

Pysy kuulolla, sillä päivitämme blogitekstin muodossa tekoälypohjaisen palvelutarpeiden ennakointimallin kehittämistyöstä. Näin voit seurata kehitystyömme edistymistä.

Kuulemisiin ja aurinkoista kevään jatkoa!

Tietoja hankkeesta

Tekoälypohjainen palvelutarpeen ennakointimalli on osa Pohteen RRP2-hanketta. RRP2-hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman jatkumoa, jolla pyritään tukemaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä.

Lisätietoa hankkeesta Kestävän kasvun ohjelma 2 – Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (pohde.fi)

Euroopan unionin rahoittama NextGenerationEU-logo

Lähteet

European Parlament (2022). Artificial intelligence in healthcare. Applications, risks, and ethical and societal impacts. Panel for the Future of Science and Technology, June 2022.

Tiina Pelkonen

Tiina Pelkonen työskentelee projektisuunnittelijana työpaketissa tekoälypohjainen palvelutarpeen ennakointimalli