Tänään 21.3. vietetään kansainvälistä rasisminvastaista päivää

Julkaistu

YK:n rasisminvastainen päivä sai alkunsa maaliskuun 21. päivänä vuonna 1960, jolloin poliisi avasi tulen ja tappoi 69 mielenosoittajaa, jotka osallistuivat rauhanomaiseen mielenosoitukseen Sharpevillessa, Etelä-Afrikassa. Kuusi vuotta myöhemmin YK:n yleiskokous julisti päivän kansainväliseksi rotusyrjinnän vastaiseksi päiväksi.

Arkipäivän rasismia ei välttämättä tunnista, jos sitä ei ole itse kokenut. Rasismi tarkoittaa, että tiettyä ihmisryhmää pidetään alempiarvoisena kuin muita. Rasismi on ihmisen tai ihmisryhmän arvottamista esimerkiksi ihonvärin, etnisen alkuperän, kansalaisuuden, kulttuurin, uskonnon tai äidinkielen perusteella alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät. Se voi näyttäytyä tahallisena ja tietoisena tekona, mutta myös tahattomana ennakkoluuloihin perustuvana käytöksenä. Rasismi voi ilmetä esimerkiksi poissulkemisena, toiseuttamisena tai jatkuvana erilaisuudesta muistuttamisena. Rasismia kohtaava henkilö kokee näitä tilanteita säännöllisesti eri ihmisten ja eri tahojen toimesta.

Rasisminvastainen päivä tarjoaa mahdollisuuden pohtia omia ennakkoluulojamme. Kohtaamalla ihmisiä tasavertaisesti ja ennakkoluulottomasti on mahdollista muuttaa omia asenteitaan ja käsityksiään sekä oppia tunnistamaan muiden oletuksia ja rasistista käytöstä. Solidaarisuus toisiamme kohtaan on tärkeä osa rasisminvastaista päivää.

Rasisminvastainen päivä on vuosittainen muistutus siitä, että meidän tulee yhtenä yhteiskuntana seistä rasismia vastaan. Meidän on hyvä muistaa, että rasisminvastainen työ ei ole pelkästään yhden päivän tapahtuma, vaan jatkuvaa pyrkimystä luoda yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa. Päivän tarkoitus on ohjata meitä syventymään monimuotoisuuden merkitykseen ja ymmärrykseen siitä, että meillä kaikilla on paljon opittavaa toistemme taustoista, kulttuureista ja kokemuksista. Yksilöiden lisäksi on tärkeää, että myös yhteisöt ja organisaatiot sitoutuvat aktiivisesti torjumaan rasismia kaikissa muodoissaan. Tämä voi sisältää esimerkiksi politiikan tarkistamista, resurssien osoittamista koulutuksiin ja tietoisuuden lisäämistä arkipäivän keskusteluissa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue sitoutuu rasisminvastaiseen työhön ja edistää palveluissaan yhdenvertaisuutta. Pohteella on kuluvan kevään aikana alkamassa ESR+ -hanke ”Yhdenvertaisuutta ja kotoutumista edistävä Pohjois-Pohjanmaa”. Tämän hankkeen keskeisinä tavoitteina on vahvistaa etnisten vähemmistöjen ja maahan muuttaneiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta hyvinvointialueen palveluissa sekä vahvistaa henkilöstön osaamista maahan muuttaneiden kotoutumisen edistämisessä sekä maahan muuttaneiden ja etnisten vähemmistöjen erityistarpeiden huomioimisessa.

Lisätietoja

THL:n verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille (linkki menee THL:n verkkosivuille ja avautuu uuteen ikkunaan)

Anu Holappa

Anu Holappa työskentelee Pohteella ”Yhdenvertaisuutta ja kotoutumista edistävä Pohjois-Pohjanmaa” -hankkeen projektipäällikkönä.