Voimaa mielen hyvinvointiin taiteesta ja kulttuurista

Julkaistu

Oletko joskus laittanut suosikkilevysi soimaan ja heittäytynyt sen tunnelmaan? Käynyt taidemuseossa ja ihaillut taiteilijan kädenjälkeä? Viettänyt iltaa teatterissa tai konsertissa? Tai ehkä olet osallistunut savityökurssille? Voit olla tyytyväinen itseesi, samalla olet joko tietoisesti tai tiedostamatta edistänyt myös mielenterveyttäsi. Osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä on tunnistettu taiteen ja kulttuurin positiiviset vaikutukset mielenterveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ilmiötä on alettu kuvaamaan kulttuurihyvinvointi-käsitteen kautta. Kulttuurihyvinvointi tarkoittaa ihmisen yksilöllistä tai yhteisöllisesti jaettua kokemusta siitä, että taide ja kulttuuri lisäävät hyvinvointia läpi koko ihmisen elämänkaaren.

Kulttuurin ja taiteen keinoin voidaan:

  • vahvistaa mielen hyvinvointia
  • kohentaa mielialaa
  • ehkäistä tai vähentää negatiivisia tunteita, kuten ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja surullisuutta
  • tukea mielenterveyden haasteiden kanssa pärjäämistä
  • lisätä itsetuntemusta, itsetuntoa ja itseluottamusta
  • auttaa vähentämään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, tukien sosiaaliseen vuorovaikutukseen
  • tarjota mahdollisuuden korjaaviin ja vahvistaviin kokemuksiin, jonka kautta löytää itsestään uusia puolia.

Kansainvälisessä tutkimuksessa on osoitettu, että taide ja kulttuuri sekä edistävät mielen hyvinvointia, että voivat myös tukea mielen sairauksista paranemista ja toipumista. Taiteen ja kulttuurin positiiviset vaikutukset koettiin vahvasti silloisen Oulunkaaren kuntayhtymän ja Iissä toimivan Taidekeskus KulttuuriKauppilan yhteistyöstä lähteneestä Lähde! Taiteesta voimaa arkeen – hankkeessa (2017-2020) ja sen Lähde! Taiteesta Osallisuutta – jatkohankkeessa (2020-2023). Hankkeen yhtenä keskeisenä toimenpiteenä oli kehittää taidekummitoimintaa, jossa taiteilija työskentelee sosiaali- ja terveyspalveluiden yksiköiden asiakkaiden kanssa pitkäkestoisesti, vähintään puolen vuoden ajan. Taidekummi suunnittelee, ohjaa ja järjestää taidetoimintaa, jonka avulla asiakkaat voivat kohdata ja käsitellä itseensä vaikuttavia asioita toisin menetelmin ja silmin. Hankkeessa nähtiin, kuinka työskentely taidekummin kanssa kasvatti asiakkaiden itseluottamusta, antoi rohkeutta, vahvisti osallisuuden kokemusta ja helpotti mielen sairauden oireita.

”Lähde! -hankkeet ovat olleet vaikuttavia ja rohkeita, ja niillä on saatu aikaan positiivisia muutoksia monien ihmisten elämässä.” Sanna Juutinen, Lähde-hankkeen projektipäällikkö

Kun palvelutarpeet kasvavat ja ongelmat monimutkaistuvat, tarvitsemme perinteisten hoitokeinojen rinnalle uusia täydentäviä menetelmiä. Taidelähtöiset menetelmät ovat keskeinen ja vaikuttavaksi todettu tapa tukea asiakkaiden hyvinvointia. Taiteen ja kulttuurin keinoin voidaan lisätä paitsi mielenterveys- tai päihdeongelmien vuoksi hoitoa tarvitsevien, myös somaattisten sairauksien vuoksi hoidossa olevien ihmisten hyvinvointia. Taiteen ja kulttuuriin hyvinvointia edistävää vaikutusta ei tietenkään pidä väheksyä silloinkaan, kun mitään sairautta ei ole. Oikeus taiteeseen ja kulttuuriin kuuluu jokaiselle.

Nyt kun käsillä on vuoden pimein aika, on erityisen otollinen hetki nauttia taiteesta ja kulttuurista sekä siinä sivussa sen hyvää tekevistä vaikutuksista. Mikä parasta, siihen ei ole oikeaa tai väärää tapaa, vaan voimme jokainen lisätä hyvinvointiamme kulttuurin keinoin juuri itsellemme sopivassa muodossa.

Lähde-manuaali: https://www.kulttuurikauppila.fi/wp-content/uploads/2023/03/lahdemanuaali2finalweb.pdf

Kulttuurihyvinvoinnin toimijoista koostuva asiantuntijaverkosto, Kulttuurihyvinvointipooli (http://www.kulttuurihyvinvointipooli.fi/) edistää valtakunnallisesti kulttuurihyvinvoinnin sanomaa. Tavoitteena on vahvistaa saavutettavan kulttuurihyvinvoinnin sisällyttämistä osaksi kokonaisvaltaista hyvinvointia, kuntoutusta, ennaltaehkäiseviä palveluita, eri alojen koulutusta ja uudistuvaa työelämää. Verkostossa on mukana mm. MIELI ry. MIELI ry:n toiveena on, että tulevaisuudessa kulttuurihyvinvoinnin menetelmillä olisi yhä merkittävämpi rooli mielenterveyden edistämisessä, ongelmien ehkäisyssä ja kriisiauttamisessa. Tunnetuimpia MIELI ry:n kulttuuritoiminnan muotoja on Mental Health Art Week (MHAW) – Hyvää mieltä kulttuurista –tapahtumaviikko, joka järjestetään vuosittain.

Minttu Tavia ja Einari Viirretjärvi

Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke, Hyte ja yhdyspinnat -osio