Käsitteiden kiemuroissa labua ja lavaa

Julkaistu

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen lapsibudjetoinnin kehittämisen hanke etenee kehittämistyöryhmissä suunnitellusti. Hankeaikaa on tämä vuosi, kehittämistyö jatkuu tämän jälkeenkin. Matkan varrella on ihmetelty käsitteiden kiemuroita. Aiheeseen liittyy runsaasti erilaisia käsitteitä, jotka ovat useimmille meistä varsin vieraita. Avataanpa näitä.

Kehittämishankkeen taustalla ovat kansallinen lapsistrategia ja lapsen oikeudet sekä niiden toteutuminen kuntien ja hyvinvointialueiden päätöksen teossa.

Kansallinen lapsistrategia

YK:n lapsen oikeuksien sopimus edellyttää, että kaikki valtiot sitoutuvat noudattamaan lapsen oikeuksia. Huomioidaan haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret. Otetaan lapset aidosti mukaan heitä koskeviin päätöksiin.

Mikä lapsistrategia on? | Lapsistrategia (youtube.com)

Mitä lapsibudjetointi on?

Lapsibudjetointi tarkoittaa kunnan, maakunnan tai valtion talousarvion tarkastelemista lapsen oikeuksien näkökulmasta. Kyse on sekä

  1. lapsiin kohdistuvien määrärahojen jäljittämisestä ja seurannasta eli lapsilähtöisestä budjettianalyysista että
  2. talousarviopäätösten lapsivaikutusten arvioinnista (STM).

Lapsibudjetointi | Oulun kaupunki (youtube.com)

Lapsivaikutusten arviointi?

Lapsivaikutusten arviointi perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, erityisesti lapsen edun ensisijaisuuteen sekä lapsen oikeuteen osallistua ja vaikuttaa. Lapsivaikutusten arvioinnissa on kyse erilaisten päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävästä lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakoinnista ja seurannasta. Miten lapsen oikeudet toteutuvat ja millaisia hyötyjä tai haittoja lapsiin kohdistuvilla päätöksillä ja toiminnalla aiheutetaan?

Lapsivaikutusten arviointia voi käyttää esimerkiksi kuntien ja hyvinvointialueiden palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä lapsiväestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kunnissa on tärkeää arvioida lapsivaikutuksia laajasti erilaisissa toiminnoissa, jotka liittyvät esimerkiksi opetukseen, vapaa-aikaan tai liikenteeseen.

Lapsivaikutusten arviointi – THL

Miten lapsivaikutusten arviointi toteutetaan? | UNICEF (lapsiystavallinenkunta.fi)

Hanketiimissä puhutaan kotoisasti labuilusta ja LABU-kehittämisestä. Meillä on LABU-työryhmiä mukana tässä kehittämistehtävässä. Yhtä kaikki saman asian äärellä tässä olemme kehittämässä tärkeää asiaa.

Päivi Ylä-Outinen

Päivi Ylä-Outinen työskentelee projektipäällikkönä Lapsibudjetoinnin kehittäminen osana Pohteen strategista kokonaisuutta -hankkeessa.