Mielenterveystalon omahoito-ohjelmat

Julkaistu

Mielenterveystalon omahoito-ohjelmilla voit lievittää oireitasi, käsitellä elämäntilannettasi ja parantaa mielen hyvinvointiasi. Voit hyödyntää näitä omahoito-ohjelmia ilmaiseksi, nimettömästi sekä iästä, kellonajasta ja siitä riippumatta, onko sinulla diagnoosia vai ei.

Mielenterveystalon omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi, kun sinulla herää huoli mielenterveydestäsi tai sinulla on lieviä oireita. Mielenterveystalon omahoito-ohjeet sisältävät eri kohderyhmille suunnattuja omahoito-ohjeita sisältäen lasten, nuorten, aikuisten, ikääntyneiden ja läheisten omahoito-ohjeet. Omahoito-ohjeet tarjoavat tietoa erilaisista arjen ja mielenterveyden ongelmista ja työkaluja näiden tilanteiden selvittämiseen. Myös palvelun ruotsinkielinen versio on rakenteilla.

Lasten ja nuorten omahoito-ohjelmat

Lasten omahoito-ohjelmista löytyvät tällä hetkellä esimerkiksi lasten vanhemmille suunnatut lasten univaikeuksien, syömisongelmien, puhejännityksen, ahdistuksen, lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen, haastavan käytöksen ja neuropsykiatrisesti oireilevien lasten omahoito-ohjelmat. Nuorten omahoito-ohjelmista löytyvät tällä hetkellä syömishäiriön, kaverisuhteiden haasteiden, opiskelu-uupumuksen ehkäisyn, syömisen ja kehonkuvan ongelmien, viiltelyn, itsetunto- ja identiteettipulmien, nuorten masennuksen ja nuorten ahdistuksen omahoito-ohjelmat. Mielenterveystalon nuorten omahoito-ohjelmien verkkosivulta löytyy myös nuorten arjen tueksi kehitetty Chillaa-appi ja ohjeita nuorille suunnattuihin nettiterapioihin hakeutumiseen.

Aikuisten omahoito-ohjelmat

Aikuisten oirekohtaisista omahoito-ohjelmista löytyvät tällä hetkellä esimerkiksi masennuksen, ahdistuksen, unettomuuden, tunnelukkojen, sosiaalisen jännittämisen, ahminnan, alkoholin liikakäytön, paniikin, psykoosin ja aggression omahoito-ohjelmat. Elämäntilanteisiin kohdistuvista omahoito-ohjelmista löytyvät nyt parisuhteen, raskaus- ja vauva-ajan mielen hyvinvoinnin, erokriisin, järkyttävän tapahtuman, mustasukkaisuuden, rahaongelmien, sukupuoli-identiteetin jäsentämisen, yksinäisyyden, uupumuksen ja töihin paluun omahoito-ohjelmat. Mielen hyvinvointiin keskittyvistä omahoito-ohjelmista löytyvät tällä hetkellä seksuaalisuuden, hyvinvointia luonnosta sekä rentoutus ja hengitys omahoito-ohjelmat.

Ikääntyneiden omahoito-ohjelmat

Mielenterveystalon ikääntyneiden verkkosivulta löytyy tietoa ja ohjeita ikäihmisten mielenterveyshäiriöistä ja seniorien hyvinvointiharjoituksista. Samoilta verkkosivuilta löytyy oirekyselyjä, joiden avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta ja saat vinkkejä jatkotoimista. Oirekyselyitä löytyy nyt ajokykyyn, yksinäisyyteen, oikeustoimikelpoisuuteen ja mielenterveyteen sekä ikääntymiseen ja elämänmuutoksiin, alkoholiin, mielen hyvinvointiin ja psyykkisiin oireisiin liittyen. Ikääntyneiden omahoito-ohjelmista löytyvät tällä hetkellä masennuksen, ahdistuksen, mielen hyvinvoinnin, hyvinvointia luonnosta sekä rentoutus ja hengitys omahoito-ohjelmat.

Läheisten omahoito-ohjelmat

Mielenterveystalon verkkosivuilta löytyy myös läheisille tietopaketteja ja omia omahoito-ohjelmia, joiden avulla läheiset voivat saada tukea omaan jaksamiseen ja tietoa keinoista läheisen auttamiseen. Tietopaketit sisältävät tietoa ja toimintaohjeita liittyen kiusaamiseen, ahdistukseen, masennukseen, läheisen psyykkiseen sairauteen sopeutumiseen, itsemurhayrityksen jälkeiseen elämäntilanteeseen, ikääntyneen psyykkisiin oireisiin, kehitysvammaisen mielenterveyden tukemiseen sekä paljon pelaavan lapsen vanhemmille. Läheisille suunnatuista omahoito-ohjelmista löytyvät tällä hetkellä syömishäiriön, uupumuksen, unettomuuden, hyvinvointia luonnosta, tietoisen läsnäolon ja rentoutus ja hengitys omahoito-ohjelmat.

Voit tutustua tarkemmin omahoito-ohjelmiin Mielenterveystalon verkkosivuilla.

Timo-Pekka Palmu

Viestinnän asiantuntija
POPsote- ja RRP2-hankkeet
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue