YK:n kansainvälinen nuorisopäivä – nuorten vaikuttaminen Pohteella

Julkaistu

Olen toiminut Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston puheenjohtajana vuoden 2023 alusta lähtien. Nuorisovaltuuston tarkoitus on tuoda nuorten ääni ja mielipiteet kuuluviin alueemme päätöksenteossa. Nuorisovaltuustomme on Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteinen vaikuttamistoimielin.

Vaikuttaminen on ollut jo pitkään osana elämääni. Aloitin Oulaisten nuorisovaltuustossa 2021 tammikuussa ja toimin sielläkin tällä hetkellä puheenjohtajana. Olen siitä lähtien osallistunut aktiivisesti nuorisovaltuustojen toimintaan, joka on avannut minulle paljon ovia ja päästänyt minut tapaamaan poliitikkoja ja kansanedustajia. Olen myös päässyt käymään eduskuntatalolla muutamia kertoja.

Ensimmäisessä kokouksessamme järjestäydyimme, hyväksyimme toimintasääntömme ja valitsimme edustajat toimielimiin. Nuorisovaltuustona teemme aloitteita, kannanottoja ja lausuntoja. Tähän mennessä olemme tehneet lausunnon tarpeenmukaisista sote-keskuksista.

Nuorisovaltuustolla on useita edustuspaikkoja, joita ovat aluevaltuusto, maakuntavaltuusto, tulevaisuuslautakunta, turvallisuuslautakunta, yhdyspintalautakunta ja alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä.

Itse toimin edustajan aluevaltuustossa ja maakuntavaltuustossa. Aluevaltuuston kokouksiin osallistuminen on näyttänyt minulle, kuinka paljon päättäjillä oikeasti on työtä. Kokoukset ovat pitkiä ja asiaa on paljon.

Nuorisovaltuustostamme on jo nyt ollut edustajia muutamissa kansainvälisissä tilaisuuksissa ja kansainvälisyys onkin meille tärkeä asia, jota haluamme edistää myös jatkossa.

Viime aikoina julkisessa keskustelussa on puhuttu paljon julkisten mielenterveyspalveluiden saatavuudesta ja laadusta. Uutisissa on näkynyt Pohteen alueen nuorten mielenterveyspalveluiden toteutuksen riittämättömyys. Nuorisovaltuustona olemme tästä huolissamme ja haluamme omalta osaltamme edistää, että jatkossa palvelut toteutetaan oikein ja nuorten tarpeet huomioon ottaen.

Odotan toiveikkaana, miten tulevaisuudessa pääsemme tuomaan nuorten äänen ja tarpeet Pohjois-Pohjanmaan alueella palveluiden ja toimintojen kehittämisen tueksi.

Liina Mäkelä

Liina Mäkelä toimii Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston puheenjohtajana.