Päihteidenkäytöstä ja rahapelaamisesta puhuminen kannattaa

Julkaistu

Tiedätkö, kuka on päihteiden riskikäyttäjä? Mistä tunnistaa riskipelaajan? Mitä ikäryhmää tai ammattikuntia he edustavat?

Ulkoisesta olemuksesta tai vaikkapa ammatista ei voi päätellä päihteidenkäyttö- tai pelitottumuksia. Kuka vain meistä voisi kuulua tähän ryhmään. Matti ja Maija Meikäläiset, opiskelijat, työssä käyvät, työttömät, äidit, isät, eläkeläiset. Kuka tahansa.

Laaja-alaiset vaikutukset

Päihteiden käytöllä on varsin laaja-alaiset vaikutukset. Alkoholin riskikulutus on merkittävä terveysuhka. Myös huumeiden käyttö ja lääkkeiden väärinkäyttö on lisääntynyt vuosien saatossa. Usein ongelmallisesta päihteiden käytöstä kärsivät myös päihteiden käyttäjän perheenjäsenet. Lapset ovat haavoittuvimmassa asemassa ja heidän oikeutensa suojeluun kaikelta väkivallalta ja välinpitämättömältä kohtelulta saattaa vaarantua, jos vanhempi tai muu läheinen tai lapsi itse ei saa tilanteeseensa apua. Hidasteena voivat olla muun muassa asenteet ja kielteisen leiman pelko. Lisäksi alaikäisten lasten ja nuorten päihteiden käyttö voi kertoa monimuotoisen tuen tarpeesta. Samoin kuin päihteiden käytöllä, myös rahapelaamisella voi olla laaja-alaisia vaikutuksia. Ongelmalliseen rahapelaamiseen liittyy aivan samanlaisia ilmiöitä kuin ongelmalliseen päihteidenkäyttöön. Avun saamista hidastaa ongelman pysyminen piilossa. Asiasta puhuminen ja hoitoon hakeutuminen voi joskus tuntua vaikealta, mutta se kannattaa. Päihteiden käytön ja rahapelaamisen voi ottaa puheeksi missä tahansa sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Pohteella edistetään varhaista tunnistamista ja tukea

Pohteella kiinnitetään huomiota päihteiden käytön ja rahapelaamisen tunnistamiseen, puheeksiottoon ja varhaiseen tukeen. Tavoitteena on tunnistaa ja tarjota tukea riskitasoiseen päihteiden käyttöön tai rahapelaamiseen mahdollisimman varhain. Tätä kautta pyritään vaikuttamaan päihteiden käytöstä tai rahapelaamisesta aiheutuviin haittoihin ehkäisevästi, lisäämään hyvinvointia ja vähentämään inhimillistä kärsimystä.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa kysytään päihteiden käytöstä ja rahapelaamisesta aktiivisesti. Käyttöön on otettu myös puheeksioton teemakuukaudet, jolloin asiaan kiinnitetään vielä erityistä huomiota. Teemakuukausia ovat tammikuu, toukokuu ja syyskuu. Ne ovat käytössä jo Rannikon ja Oulun eteläisen alueella ja laajenevat pikkuhiljaa koko hyvinvointialueelle. Asiointisi yhteydessä voimme tiedustella myös päihteidenkäytöstäsi ja rahapelaamisestasi. Kiitämme yhteistyöstä.

Elisa Parhiala ja Netta Mursu

Elisa Parhiala vastuuyksikköpäällikkö, päihdepalvelut, mt-asumispalvelut, päivä- ja työtoiminta, Oulun eteläinen A
Netta Mursu vs. vastuuyksikköpäällikkö, päihdeklinikka

Elisa ja Netta toimivat Tulevaisuuden Sote-keskus hankkeen Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisohjelmassa projektisuunnittelijoina päihteiden käytön ja rahapelaamisen puheeksiottamisen ja lyhytneuvonnan parissa.