Mahdollistetaan vapaaehtoisuus kaikille!

Julkaistu
Jelpaten – vapaaehtoisena tuetusti on Caritas-Säätiön STEA-rahoitteinen kolmivuotinen hanke (2022–2024), jonka tavoitteena on mahdollistaa vapaaehtoistoiminta kaikille tukea tarvitseville ja vapaaehtoiseksi haluaville 18–65-vuotiaille oululaisille.

Jelpaten – vapaaehtoisena tuetusti on Caritas-Säätiön STEA-rahoitteinen kolmivuotinen hanke (2022–2024), jonka tavoitteena on mahdollistaa vapaaehtoistoiminta kaikille tukea tarvitseville ja vapaaehtoiseksi haluaville 18–65-vuotiaille oululaisille.

Vaikka toimimme tämän hankkeen aikana Oulun kaupungin alueella, kehitämme tuettua vapaaehtoistoimintaa laajasti verkostoyhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella ja muuallakin Suomessa. Olemme mukana mm. Pohteen osallisuusverkostossa, Oulun kaupungin työikäisten elämänkaariverkostossa, Vapaaehtoistoiminnan verkosto VARESissa ja Kansalaisareenan Saavutettavan vapaaehtoistoiminnan valikkoverkostossa. Järjestämme työpajoja ja koulutuksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toivomme tuetun vapaaehtoistoiminnan mallin olevan luontainen osa oululaista vapaaehtoistoiminnan kenttää tämän hankkeen jälkeen ja toivomme, että mallia voi hyödyntää sekä kehittää lisää myös laajemmin hyvinvointialueella.

Vapaaehtoisuudesta saavutettavaa

”Tuetulla vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka on saavutettavaa entistä useammalle ihmiselle. Joskus vapaaehtoistoimintaan mukaan pääsyä voi hankaloittaa esimerkiksi sairaudesta, vammasta tai vaikka elämäntilanteesta johtuva alentunut toimintakyky.” (Vapaaehtoistyö.fi)


Monelle vapaaehtoistoiminta on tuttua ja moni on toiminut vapaaehtoisena erilaisissa tehtävissä. Vapaaehtoistehtäviä kokoavia sivuja löytyy useita, kuten Lähellä.fi, ja tehtävien kirjo on laaja. Oikeanlaisen, itselle merkityksellisen ja omaan elämäntilanteeseen sopivan vapaaehtoistehtävän tai paikan löytyminen voi kuitenkin tuntua haasteelliselta. Vapaaehtoisena toimiminen voi myös jännittää. Osaanko, pystynkö? Haasteita voi tuottaa esimerkiksi vapaaehtoistoimintapaikkaan kulkeminen. Voi olla, että vapaaehtoisena toimimista haluaa ensin kokeilla ryhmässä ennen toimimista yksin. Tähän kaikkeen pyrimme löytämään ratkaisuja yhdessä vapaaehtoiseksi haluavien ja vapaaehtoistoimintaa tarjoavien paikkojen kanssa.

Positiivista erityiskohtelua ja omannäköistä vapaaehtoistoimintaa

Meiltä kysytään usein, mihin vapaaehtoisena voi lähteä? Mitä voi tehdä? Onko teillä valmiita paikkoja vapaaehtoisille? Autamme jokaista löytämään omannäköisen tavan toimia vapaaehtoisena, ja tärkeässä osassa on yksilöllinen ohjaus. Meillä jokainen saa positiivista erityiskohtelua. Ensimmäisissä tapaamisissa läpikäydään asiakkaan toiveita ja tavoitteita vapaaehtoisuudelle, elämäntilannetta, kiinnostuksen kohteita, vahvuuksia ja haaveita. Etsimme yhdessä sopivan vapaaehtoistehtävän ja paikan, lähdemme tutustumaan paikkaan ja olemme tukena vapaaehtoistehtävissä tarpeen mukaan. Pidämme vapaaehtoiseen yhteyttä kyselemällä kuulumisia säännöllisesti.

Tällä hetkellä asiakkaitamme toimii vapaaehtoisina esimerkiksi sairaalassa, ikäihmisten ja lasten parissa, lipaskerääjinä ja erilaisten tapahtumien järjestäjinä. Toiminnassamme on mukana useita henkilöitä, joille luova toiminta esimerkiksi musiikin parissa on tärkeää ja jotka haluavat hyödyntää tuota kiinnostustaan sekä taitojaan vapaaehtoisina. Vapaaehtoisemme ovatkin järjestäneet jo monia yhteislauluhetkiä esimerkiksi ikäihmisten iloksi. Minkälainen vapaaehtoistehtävä sinua tai asiakastasi kiinnostaisi?

Ryhmässä toimiminen madaltaa vapaaehtoiseksi lähtemistä

Reilun vuoden aikana kymmeniä henkilöitä on tutustunut tai lähtenyt vapaaehtoistoimintaan kauttamme. Monille ryhmässä toimiminen madaltaa vapaaehtoiseksi ryhtymistä. Kaikki toimintamme on maksutonta. Ryhmätoiminta mahdollistaa yhdessä tekemisen ja uusien ihmisten kohtaamisen ilman paineita siitä, että toimintaan tarvitsee sitoutua. Ryhmät ovat myös hyviä tilaisuuksia saada tietoa, jakaa kokemuksia ja pohtia omaa vapaaehtoisuutta.

Järjestämme säännöllistä ryhmätoimintaa joka toinen viikko kokoontuvassa Mielikuvitusverstaassa, joka tarjoaa luovaa toimintaa ja vertaistukea kaikille aikuisille. Se on myös paikka, jossa vapaaehtoisena toimimista voi kokeilla hyvin matalalla kynnyksellä, esimerkiksi keittämällä kahvit aina ryhmän alussa. Mielikuvitusverstaan lisäksi olemme järjestäneet pop up -tyyppistä toimintaa, ryhmämuotoista vapaaehtoistoimintaa toiveiden mukaan (esimerkiksi lipaskeräys), vapaaehtoisten suunnittelemia vertaistapaamisia, virkistyshetkiä, webinaareja ja erilaisia työpajoja.

Merkityksellisyyttä sekä uusia taitoja vapaaehtoisuudesta

Miksi vapaaehtoistoiminta sitten kannattaa? Mitä hyötyä siitä on, kun siitä ei saa palkkaa? Miltä seuraava tarina kuulostaa?
Asiakas on opiskelijana ammattiopistossa sosiaali- ja terveysalalla, mutta ei koe alaa enää itselleen sopivaksi. Opinnot ovat olleet jo jonkin aikaa keskeytyneenä.

Jelpaten-työntekijä käy läpi asiakkaan kanssa hänen vahvuuksiaan ja urahaaveitaan. Asiakas on sosiaalinen ja pitää ihmisten kohtaamisesta. Hän on ollut kesätöissä jäätelökioskissa ja pitänyt työstään kovasti. Etsitään yhdessä vapaaehtoistoiminnan tehtävä, jossa pääsisi asiakaspalvelutehtäviin.

Oululainen kirpputori ottaa mielellään vapaaehtoisia toimintaan mukaan. Tuolla asiakas saa kokeilla monipuolisesti kaupan alan tehtäviä ja näin hänelle vahvistuu ajatus koulutusalan vaihtamisesta. Vapaaehtoistehtävä antoi asiakkaalle rohkeutta päättää sosiaali- ja terveysalan opinnot kokonaan ja siirtyä merkonomiopintoihin. Opiskelu on sujunut hyvin ja hän on juuri valmistumassa merkonomiksi!

Vapaaehtoisena toimiminen voi tuoda elämään merkityksellisyyttä onnistumisen kokemusten ja mielekkään tekemisen kautta sekä auttaa saamaan arkeen ehkä kadoksissa olleita rutiineja. Osalle vapaaehtoisena toimiminen voi olla merkittävä askel kohti työelämää tai opintoja. Vapaaehtoisena on hyvä mahdollisuus tutustua itseä kiinnostavaan alaan ja oppia uusia taitoja. Työnantajalle vapaaehtoistoiminta kertoo aktiivisuudesta ja vapaaehtoistehtävät kannattaakin mainita ansioluettelossa.

Ota yhteyttä!

Tarjoamme mielellämme apua vapaaehtoisena toimimiseen tai tuetun vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen työpajojen ja koulutusten kautta. Esimerkiksi Supervoimani-työpajassa asiakas voi löytää ja tutkia omia vahvuuksiaan luovia menetelmiä hyödyntäen. Jos olet asiakkaita ohjaava taho, voit pohtia, hyötyisikö asiakkaasi tällaisesta toiminnasta. Vapaaehtoistoimintaa tarjoaville tarjoamme mielellämme tukea vapaaehtoistehtävien räätälöintiin.
Suunnitellaan yhdessä toimintaa, työpajoja ja koulutuksia tarpeenne mukaan! Ota rohkeasti yhteyttä jelpaten(at)caritas-saatio.fi. Lisätietoa www.caritas-saatio.fi

Anu Levä, projektipäällikkö, Caritas-Säätiö / Jelpaten – vapaaehtoisena tuetusti –hanke