Järjestöyhteistyö rakentuu avoimessa vuoropuhelussa

Julkaistu

Pohjois-Pohjanmaalla toimivat järjestöt sekä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen ja Oulun kaupungin edustajat kokoontuvat tänään 5. lokakuuta Oulun Musiikkikeskuksen Pohjankartanon salissa alueelliseen kansalaisjärjestöakatemiaan. Tilaisuuden tarkoituksena on vahvistaa järjestöyhteistyötä Pohjois-Pohjanmaalla ja Oulun kaupungissa.

Järjestöt tarjoavat ihmisille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin, mutta pitävät myös niiden puolta, joiden omat voimavarat eivät osallistumiseen riitä. Järjestöt tuottavat tutkimus- ja kokemusperäistä tietoa edustamastaan asukasryhmästä sekä vastaavat toiminnallaan ja palveluillaan tämän ryhmän tarpeisiin. Järjestöjen päivänä 1. lokakuuta liputettiin kansalaisvaikuttamisen ja Miina Sillanpään kunniaksi. Päivän tarkoituksena oli juhlistaa järjestöjen tärkeää yhteiskunnallista roolia sekä kutsua uusia ihmisiä mukaan järjestöjen monipuoliseen toimintaan.

Järjestöyhteistyötä kehitetty hankkeissa

Pohteella järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä on kehitetty osana Rakenneuudistushanketta ja Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta tiiviissä yhteistyössä Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi -palvelualueen kanssa:

  • Järjestöt ovat olleet mukana Pohteen strategisten asiakirjojen valmistelussa ja järjestöyhteistyötä varten on laadittu oma suunnitelmansa.
  • Edustuksellinen järjestöyhteistyöryhmä on perustettu ja sen kanssa on käyty lakisääteiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelut.
  • Malli järjestötoiminnan huomioimiseksi palveluketjuissa on laadittu. Järjestöt ja järjestöjen kouluttamat kokemustoimijat ovat osallistuneet palveluketjujen rakentamiseen.
  • Pohteella on jaettu järjestöavustuksia yhdessä järjestöjen ja kuntien kanssa valmisteltujen kriteerien ja pisteytysmallin pohjalta.
  • Pohde on hakenut valtionavustusta jaettavaksi edelleen ruoka-aputoimintaa toteuttaville järjestöille.
  • Hankkeiden kehittämisyhteistyötä on tehty järjestöverkostojen kanssa. Järjestöverkostojen vastinpariksi on nimetty toimialueiden järjestöyhdyshenkilöt.
  • Järjestöyhteistyötä sosiaali- ja terveyskeskuksissa on pilotoitu. Sote-keskuksen järjestöyhdyshenkilön toimenkuva on kuvattu.
  • Pohteen henkilöstölle on luotu järjestötoiminnan perehdytysmateriaalia ja järjestetty esittelytilaisuuksia.
  • Viestintä järjestöille toteutuu kuukausikirjeen, aamukahvitilaisuuksien sekä puolivuosittain toteutuvien järjestöfoorumien avulla.
  • Järjestöjen Lähellä.fi-palvelussa ilmoittama toiminta näkyy Pohteen tapahtumakalenterissa ja tulee näkymään myös kehitteillä olevalla hyvinvoinnin palvelutarjottimella.

Vuoropuhelu järjestöjen kanssa jatkuu

Järjestöyhteistyön kehittäminen on Pohteella onnistunut järjestöjen aktiivisen osallistumisen ja vaikuttamisen avulla. Pohde haluaakin kiittää järjestöjä yhteistyöstä hankkeiden aikana ja toivoo avoimen vuoropuhelun jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Erinomainen mahdollisuus vuoropuhelulle on tämän päivän kansalaisjärjestöakatemiassa, jossa Pohteen järjestöyhteistyöryhmä ja Pohjois-Pohjanmaan liiton järjestöneuvottelukunta sekä Pohteen ja Oulun kaupungin nuorisovaltuustot, vammais- ja vanhusneuvostot ja järjestöverkostot keskusteluttavat osallistujia teemakahviloissa.

Nähdään kansalaisjärjestöakatemiassa!

Helena Liimatainen

Liimatainen työskentelee järjestöyhteistyön projektisuunnittelijana Pohteen Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa.