Ohjeita lastenneuvolan asiakkaille

Tälle sivulle on koottu ohjeita ja vinkkejä kaikille Pohteen lastenneuvoloiden asiakkaille.

Lue lisää alta
Lastenneuvoloiden yhteystiedot

Löydät oman neuvolasi tiedot lastenneuvolan palvelusivulta.

Määräaikaistarkastukset

Äiti ja vauva kotiutuvat sairaalasta tavallisesti 2-4 päivän kuluttua synnytyksestä. Viimeistään tässä vaiheessa kannattaa sopia tapaamisesta terveydenhoitajan kanssa.

Alle kouluikäisen määräaikaistarkastukset

Alle kouluikäiselle lapselle tehdään yhteensä vähintään 15 terveystarkastusta. Molempien vanhempien toivotaan osallistuvan neuvolakäynneille, erityisesti laajoihin terveystarkastuksiin, joissa kartoitetaan tarkemmin perheen voimavaroja.

Terveystarkastuksiin varataan itse aika ottamalla yhteyttä omaan neuvolaan. Löydät oman neuvolasi yhteystiedot lastenneuvolan palvelusivulta.

Laajat terveystarkastukset

Lääkäri on mukana laajoissa terveystarkastuksissa, jotka toteutetaan neljän kuukauden, 1,5 vuoden ja neljän vuoden iässä.

Laajassa terveystarkastuksessa terveydenhoitaja ja lääkäri käyvät läpi lapsen terveyteen ja koko perheen hyvinvointiin liittyviä asioita yhteistyössä perheen ja muiden tarvittavien ammattihenkilöiden kanssa. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy huoltajien haastattelu ja koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen niiltä osin kuin se on välttämätöntä hoidon ja tuen järjestämisen kannalta.

Laajoihin terveystarkastuksiin liittyy ennakkomateriaalia

Vanhempien toivotaan valmistautuvan 4-vuotiaan laajaan terveystarkastukseen etukäteen täyttämällä tarkastukseen liittyvät lomakkeet. Niiden avulla vanhemmat voivat arvioida omia voimavaroja ja terveystottumuksia sekä koko perheen hyvinvointia.

Laajoihin terveystarkastuksiin sisältyy myös varhaiskasvatuksen arvio lapsesta niiden lasten osalta, jotka ovat päivähoidossa. Vanhempia pyydetään kertomaan päiväkotiin lapselleen varaamansa neuvolakäynnin ajankohta.

Laajan terveystarkastuksen lopuksi tehdään yhdessä huoltajien ja lapsen kanssa arvio lapsen terveydentilasta. Lisäksi arvioidaan onko tarvetta jatkotutkimuksille, tuelle ja jatkohoidolle. Jos lapsella ilmenee erityistä seurattavaa, sovitaan lisäkäyntejä tarpeen mukaan.

Koulun alkaessa lapsi siirtyy kouluterveydenhuollon asiakkaaksi.

Tutkimukset Pohteen lastenneuvoloissa

Pohde tekee yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa, jotta sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi saataisiin uusinta tutkimustietoa. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on käynnissä tutkimus, joka liittyy Digiparent-hankkeseen. Tutkimuksessa pyritään tuottamaan uutta tietoa, joka liittyy esimerkiksi siihen, millainen merkitys biologisilla tekijöillä on lapsuusiän tunnesäätelyn ja käyttäytymisen ongelmien taustalla. Lisäksi selvitetään miten biologiset tekijät liittyvät perheiden saamaan tukeen. Tutkimuksessa seurataan huoltajien ja lasten hyvinvoinnin kehitystä pidemmällä aikavälillä.

Lastenneuvolan 4-vuotistarkastusta varten vanhemmille lähetetään kotiin DigiParent -tutkimuksen lomakkeet ennakkoon täytettäväksi. Muista ottaa täytetyt DigiParent-lomakkeet mukaan 4-vuotiaan neuvolakäynnille tullessa.

Rokotukset

Lapsi saa neuvolatarkastuksissa Kansallisen rokotusohjelman mukaiset ikäkausirokotukset. Rokotukset antavat tartuntatauteja vastaan immuniteetin, joka yleensä kestää pitkään, joskus jopa loppuelämän. Suoja myöhempiä tartuntoja vastaan saadaan sairastettuun tautiin verrattuna selvästi vähemmin oirein. Rokottaminen on paitsi luonnollinen, myös edullinen keino ehkäistä tartuntatauteja ja estää niiden leviämistä.

Suomessa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada rokotus yhtätoista eri tautia, niiden jälkitauteja ja pitkäaikaisia haittoja vastaan. Kausi-influenssarokotukset järjestetään vuosittain. Kansallisen rokotusohjelman kattavuus on Suomessa erinomainen.

Yksilötasolla saattaa olla terveyteen vaikuttavia tekijöitä, joiden perusteella voi olla tarpeellista käyttää myös sellaisia rokotteita, jotka eivät kuulu viralliseen rokotusohjelmaan. Mikäli rokotettava kuuluu erikseen määritettyihin riskiryhmiin, nämä rokotteet ovat yleensä maksuttomia. Muut itse hankittavat rokotteet ovat reseptivalmisteita ja niiden hankinta täytyy myös kustantaa itse. Reseptin niihin voi pyytää neuvolasta.

Kun lapsi sairastuu

Neuvolaikäiset lapset sairastavat runsaasti infektioita, jotka aiheuttavat paitsi merkittävää oireilua lapsille, myös poissaoloja työstä vanhemmille.

Lapsen sairastuessa on tärkeää hoitaa lasta mahdollisimman tehokkaasti kotihoidon keinoin. Lisätietoa ja ohjeita infektioiden kanssa toimimisesta löydät THL:n infektiotaudit-sivuilta. Lääkärin arvio on tarpeen, kun lapsen vointi on vanhempien mielestä huolestuttava, tai oireet viittaavat hoitoa vaativaan sairauteen.

Selvitys sairaan lapsen hoitamisesta

Kun alle 10-vuotias lapsesi sairastuu äkillisesti, kumpi tahansa vanhempi voi jäädä pois töistä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle (Työsopimuslaki 4. luku 6 §). Kunta-alan työntekijöillä on oikeus jäädä hoitamaan alle 12-vuotiasta lasta.

Tilapäinen hoitovapaa on tarkoitettu sairaan lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi tietyksi määräajaksi. Useimpien työehtosopimusten mukaan tilapäisen hoitovapaan ajalta lapsen äidillä tai isällä on oikeus saada korvausta sairausajan palkkaa koskevien määräysten mukaisesti. Korvauksen enimmäismäärä vaihtelee työehtosopimuksen mukaan. Tarkista tilapäisen hoitovapaan ehdot omasta työehtosopimuksestasi.

Tilapäiseen hoitovapaaseen oikeutetut vanhemmat eivät saa yhtäaikaisesti jäädä hoitamaan sairastunutta lasta. Tämä koskee myös tilanteita, joissa toinen vanhemmista on ollut yövuorossa ja toisella vanhemmista on aamuvuoro. Jos tarvitset hoitolomatodistuksen, ota yhteyttä omaan neuvolaasi tai terveyskeskukseesi.

Sairauden pitkittyessä

Jos lapsen sairaus pitkittyy tai yleiskunto heikkenee, ota yhteyttä omaan terveyskeskukseesi. Iltaisin ja viikonloppuisin, ota yhteyttä päivystysavun numeroon.

Henkeä uhkaavassa tilanteessa, soita hätänumeroon.

Pohteen päivystyspalvelut

Tältä sivulta löydät ohjeet, miten voit toimia, kun tarvitset apua nopeasti.