DIGIPARENT-tutkimus Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on käynnissä tutkimus, joka liittyy Euroopan tutkimusneuvoston rahoittamaan DIGIPARENT-tutkimushankkeeseen. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää, miten psykososiaaliset interventiot vaikuttavat ihmisen biologiaan.

DIGIPARENT-tutkimuksessa vertaillaan Voimaperheet-ohjelmaan osallistuvien perheiden nelivuotiaiden lasten solunäytteitä niihin lapsiin, joiden perheille ei tarjota ohjelmaa nelivuotistarkastuksen yhteydessä. Jälkimmäinen ryhmä muodostaa tutkimuksen kontrolliryhmän.

Voimaperheet on toimintamalli, joka on kehitetty neuvolaikäisten lasten käytösongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja digitaaliseen, ennaltaehkäisevään hoitoon. Malli on vuosien tutkimus- ja kehittämistyön tulos. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella ei ole tällä hetkellä tarjolla Voimaperheet-ohjelmia, ja siksi alueen perheet soveltuvat tutkimuksen kontrolliryhmäksi.

Tutkimuksen kulku

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella asuville perheille postitetaan kyselylomake kotiin noin kuukautta ennen lapsen 4- ja 5-vuotissyntymäpäivää. Lomake on tärkeä työväline lapsen psykososiaalisen
hyvinvoinnin tarkastelussa ja kyselyn avulla voidaan tunnistaa perheet, jotka voisivat hyötyä Voimaperheet-hoito-ohjelmasta. Mittarina toimii lapsen vahvuudet ja vaikeudet kysely (SDQ).

Voimaperheet-työryhmä laatii kyselystä palautteen terveydenhoitajalle ja lääkärille. Seulonnan lisäksi tutkimuksessa tuotetaan tietoa lasten psykososiaalisesta hyvinvoinnista sekä perusterveydenhuollolle että lapsen huoltajille.

Tutkimukseen osallistuville perheille, joissa huoltaja arvioi lapsella olevan käytösongelmia, tarjotaan mahdollisuutta osallistua Voimaperheet-vanhempainohjaukseen toisen poskisolunäytteen ottamisen jälkeen lapsen ollessa 5-vuotias.

Biologiset näytteet

Poskisolunäytteet otetaan nelivuotistarkastuksen yhteydessä neuvolassa. Poskisolunäytteen ottaminen on kivuton toimenpide, mutta se saattaa kuitenkin aiheuttaa lievää epämukavuuden tunnetta.

Perheille tarjotaan Solun seikkailu -vihkonen, johon voi tutustua lapsen kanssa kotona ennen neuvolaan tuloa. Seurantanäytteen kerääminen toteutetaan lapsen täyttäessä 5 vuotta.

Terveydenhoitaja ottaa poskisolunäytteen tutkimukseen osallistuvan perheen lapselta.

• Näytteenottovälineet toimitetaan neuvoloihin Turun yliopistosta
• Tutkimusryhmä kouluttaa terveydenhoitajat poskisolunäytteen ottamiseen
• Näyte otetaan posken sisäpinnalta
• Näytteen ottaminen kestää 20-60 sekuntia

Terveydenhoitaja toimittaa näytteet Turun yliopiston tutkimusryhmälle. Tutkimus toteutetaan hyvää tutkimustapaa noudattaen ja osallistujien yksityisyyttä vaalien.

Lisätietoa:

Tutkimustiedote ja tietosuojailmoitus perheille
Huoltajan ohje poskisolunäytteestä
Tietosuojailmoitus
Terveydenhoitajan ohjeet
Uutinen: Pohteen neuvolat mukana varhaislapsuuden käytösongelmien tutkimisessa, pohde.fi, 29.1.2024

Onko sinulla kysyttävää tutkimuksesta? Ota yhteyttä: voimaperheetpohde@utu.fi