Aihealue: Päätöksenteko

Tulevaisuuslautakunta päätti turva-auttamispalvelun myöntämisen perusteista

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevaisuuslautakunta teki kokouksessaan 20.9. päätöksen turva-auttamispalvelun myöntämisen perusteista. Perusteet tulevat voimaan 1.11.2023 alkaen. Tuolloin myös jo palvelun piirissä oleville asiakkaille aletaan tehdä uudet palvelutarpeen arvioinnit uusien myöntämisen perusteiden mukaan. Näissä arvioinneissa huomioidaan, että Pohteelle on siirtynyt kunnilta ja kuntayhtymiltä vastaavia palveluita koskevia sopimuksia, jotka jatkuvat sellaisenaan sopimuksien päättymiseen saakka tai kunnes ne irtisanotaan.

Lue lisää
Aluehallitus keskusteli hoidon jatkuvuusmallista. Päätöksiä tehtiin toimistotilojen käytön tehostamisesta ja potilastietojärjestelmien yhdistämisestä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 19.9.2023 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Aluehallitukselle esiteltiin Tuirassa pilotoidun hoidon jatkuvuusmallin tilannetta. Päätösasioina aluehallitus käsitteli muun muassa hallinto- ja toimistotilojen käytön tehostamista sekä Lifecare-potilastietojärjestelmän muutoksia.

Lue lisää
Aluehallitus koolla: sosiaali- ja terveyskeskuksista tarpeenmukaiset palvelut kaikille hyvinvointialueen asukkaille

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 14.6.2023 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Käsittelyssä oli suunnitelma tarpeenmukaisten sosiaali- ja terveyskeskusten määrittelystä ja määrästä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella 2023–2025. Sosiaali- ja terveyskeskusten kehittäminen on yksi Pohteen sote-järjestämissuunnitelman toimenpiteistä. Suunnitelmaan liittyvä lausuntokierros päättyi 17.5.

Lue lisää
Pieni tyttö on lastenlääkärillä. Tyttö hymyilee, kun lääkäri antaa hänelle rasiasta muiston käynnistä.
Palvelujen saatavuus, laajuus ja saavutettavuus puhuttivat keskustelutilaisuuksissa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde järjesti huhti-toukokuussa kaksi avointa tilaisuutta, joissa keskusteltiin Pohteen sosiaali- ja terveyskeskusten määrästä ja määrittelystä. Palvelujen saatavuus, laajuus ja saavutettavuus mietityttivät tilaisuuksiin osallistuneita noin kahtasataa asukasta ja järjestötoimijaa.

Lue lisää