Pohde on yhdenmukaistanut asiakasmaksuja

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on yhdenmukaistanut sosiaalihuoltolain mukaiset tukipalvelujen myöntämisen perusteet ja asiakasmaksut (Aluevaltuusto 17.3.2023 § 60). Aluevaltuusto on kokouksessaan 18.12.2023 päättänyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotuksesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin sovelletaan asiakasmaksulakia ja  asiakasmaksuasetusta. Asiakasmaksulain mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjältä voidaan periä asiakasmaksu, jollei lailla toisin säädetä. Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Asiakasmaksuja tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksien muutoksen mukaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriin tulee 10 prosentin korotus 1.1.2024 alkaen.

Aluevaltuusto on päättänyt päätöksellään 20.11.2023 § 187 tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta, jossa sote-järjestämissuunnitelmaan liittyvänä sopeuttamistoimena korotetaan harkinnanvaraisia asiakasmaksuja 5,5 % vuodelle 2024.

Pohteen ajankohtaiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut