Vammaisten henkilöiden asumispalvelujen asiakasmaksuihin tulee muutoksia

Julkaistu
Vammaisten ja kehitysvammaisten asiakasmaksuihin tulee muutoksia 1.4.2024 alkaen asumispalveluissa asuville

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella asiakasmaksut ovat olleet eri suuruisia ja niiden perusteet ovat vaihdelleet. Tähän saakka asiakkaita on laskutettu kuntien ja kuntayhtymien vanhojen palveluhinnastojen mukaisesti.

Pohteen aluevaltuusto on päättänyt vammaisten ja kehitysvammaisten asiakkaiden asiakasmaksujen yhdenmukaistamisesta (19.2.2024 § 6). Asiakasmaksut tulevat voimaan 1.4.2024 alkaen. Uudet määritellyt asiakasmaksut tulevat nostamaan tai laskemaan asiakkaan maksamia kuluja kotikunnan mukaan.

Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen

• Palvelusta ei peritä maksua.
• Yli 16-vuotiaat asiakkaat maksavat asumisestaan vuokrasopimuksen mukaisen vuokran.
• Jos ateriat kuuluvat asiakkaan palvelukokonaisuuteen ja ne on kirjattu asiakkaan palvelupäätökseen ja/tai asiakassuunnitelmaan, Pohde perii ateriamaksun asiakkaalta syötyjen aterioiden mukaan.
• Mikäli ateriat eivät kuulu asiakkaan palvelukokonaisuuteen, palveluntuottaja perii mahdolliset ateriamaksut suoraan asiakkaalta.

Erityishuoltolain perusteella järjestetty asuminen

• Palvelusta ei peritä maksua.
• Yli 16-vuotiaat asiakkaat maksavat asumisestaan vuokrasopimuksen mukaisen vuokran.
• Ylläpitomaksu 1 €/vrk. Ylläpitomaksu sisältää muun muassa puhdistusaineet, wc-tarvikkeet, yhteisen pyykkikoneen käytön, yhteisen saunan käytön, yhteisen lehtitilauksen, television ja yhteisiä harrastus- ja viriketarvikkeista aiheutuvia kuluja.
• Jos kehitysvammaisen henkilön asumismuoto on sellainen, että hän itse vastaa edellä mainituista kuluista, ei ylläpitomaksua peritä.
• Jos ateriat kuuluvat asiakkaan palvelukokonaisuuteen ja ne on kirjattu asiakkaan palvelupäätökseen ja/tai asiakassuunnitelmaan, Pohde perii ateriamaksun asiakkaalta syötyjen aterioiden mukaan.
• Mikäli ateriat eivät kuulu asiakkaan palvelukokonaisuuteen, palveluntuottaja perii mahdolliset ateriamaksut suoraan asiakkaalta.

Ateriamaksut

Ateriapäivähinta 17,28 € / päivä
– Aamupala 1,90 €
– Lounas 6,09 €
– Välipala 1,30 €
– Päivällinen 6,09 €
– Iltapala 1,90 €
Päivä- ja työtoimintakeskuksessa aterian hinta on 6,09 €.

Alle 18-vuotiaiden maksut

Osittainen ylläpito on maksutonta alle 16-vuotiaalle ja opetusta saavalle lapselle sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta (Asukasmaksulaki § 4 ja kehitysvammalaki).
• Pitkäaikaisessa asumispalvelussa alle 16-vuotiailta ei peritä vuokraa, mutta ylläpito- ja ateriamaksu peritään koulun loma-ajoilta ja viikonlopuilta.
• Yli 16-vuotiaalta peritään päiväpalvelusta osittainen ylläpito koululaisten loma-aikoina. Päiväpalvelun ylläpitomaksu koostuu aterioista.

Tilapäinen palveluasuminen ja asumisvalmennus

• Tilapäisestä palveluasumisesta ja asumisvalmennuksesta peritään 27,47 € vuorokaudessa, osavuorokautisesta asumisesta peritään 13,74 € vuorokaudessa.
• Alle 16-vuotiaiden tilapäisestä palveluasumisesta peritään 20,46 € vuorokaudessa.

Muut kuin asumispalveluiden asiakasmaksut vammaisille ja kehitysvammaisille asiakkaille:

Perhehoito

• Lyhytaikaisesta perhehoidosta perhehoitajan luona tai perhehoidosta asiakkaan omassa kodissa peritään 31,09 € vuorokaudessa.
• Osavuorokautisesta perhehoidosta perhehoitajan luona tai perhehoidosta asiakkaan omassa kodissa peritään 15,55 €. Osavuorokautisen perhehoidon kesto päiväaikaan on 2–10 tuntia ja yöaikaan 12 tuntia.
• Omaishoidon tuen lakisääteisenä vapaana toteuttava perhehoito asiakkaan kotona on asiakkaalle maksutonta.

Erityishuollon saamiseksi välttämättömät matkakulut korvataan seuraavasti:

• Matkakulut hyväksytään pääsääntöisesti halvimman matkustustavan mukaan, joka on yleensä julkinen kulkuneuvo.
• Jos julkinen liikenne ei ole mahdollinen puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi, korvaus on Kelan kuntoutuksen matkakorvauksen mukainen (vuonna 2024 0,33 €/km).

Lisätietoja Pohteen asiakasmaksuista.

Lisätietoja:
Tulevaisuuslautakunta 13.1.2023 § 138
Aluehallitus 30.1.2024 § 40
Aluevaltuusto 19.2.2024 § 6
Aluevaltuusto 18.12.2023 § 197
Aluevaltuusto 17.4.2023 § 60