Aluehallitus koolla alkuvuoden taloustilanteen äärellä: helmikuun kuukausikatsauksessa näkyy sekä myönteisiä merkkejä että haasteita

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 2.4.2024 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Aluehallitus käsitteli Pohteen taloustilannetta alkuvuoden lukujen valossa sekä Medieco Oy:n ja kiinteistöosakeyhtiöiden vuoden 2023 tilinpäätöksiä.

Helmikuun taloustilanne antaa suuntaa talouden kehityksestä kuluvana vuonna

Vuoden kaksi ensimmäistä kuukautta antavat alustavaa suuntaa talouden kehityksestä, mutta niiden pohjalta on vielä vaikeaa ennustaa luotettavasti koko vuoden toteumaa. Seurantaa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan voidaan tehdä vain rajallisesti johtuen Pohteen toiminnan käynnistymisestä vuonna 2023.

Helmikuun tietojen perusteella ei anneta vielä varsinaista toteumaennustetta, mutta riskejä kuvataan sekä koko Pohteen että toimialueiden tasolla. Vuoden 2024 toteumaennuste annetaan ensimmäisen osavuosikatsauksen pohjalta.

Helmikuun talouden toteuma on pääosin odotusten mukainen. Riskit ovat kuitenkin tarkentuneet. Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka joitakin myönteisiä merkkejä havaittiin, kuukausikatsaus osoittaa myös merkittäviä haasteita. Henkilöstökulujen toteuma on budjetoitua matalampi, mutta asiakaspalvelujen ostoissa on ylitystä. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimeenpanoon liittyy riskejä. Tarkka seuranta ja toimenpiteet näiden alueiden hallintaan saamiseksi ovat välttämättömiä.

Aluehallitus sai myös tiedon vuoden 2024 rahoitukseen tulevasta korjauksesta. Korjaus johtuu valtiovarainministeriön siirtolaskelmassa olleesta virheestä. Vaikutus Pohteelle on noin 0,9 miljoonaa euroa rahoitusta vähentävä.

Johtamisrakenne on keventynyt

Hyvinvointialueuudistuksen myötä Pohteen johtamis-, hallinto- ja toimielinrakenne on keventynyt verrattuna aiempaan kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirin rakenteeseen.

Pohteella käytiin irtisanomisperusteinen yhteistoimintamenettely jo toiminnan käynnistyttyä alkuvuonna 2023. Neuvottelujen pohjalta ja organisoitumiseen myötä johtaja-, esihenkilö-, asiantuntijatehtävissä työskenteleviä henkilöitä jäi sijoittumatta tavoiteorganisaation mukaisiin tehtäviin. Yhteistoimintaneuvottelujen ja siirtymisten seurauksena henkilöstömäärä väheni yhteensä noin 160 henkilöllä. Säästöä syntyy vuositasolla arviolta 16 miljoonaa euroa.

Lisäksi johtamisjärjestelmää, hallintoa ja tukipalveluja arvioidaan keväällä 2024 osana taloudellisuus- ja tuottavuusohjelmaa. Arviointiin liittyen käydään uudet yhteistoimintaneuvottelut.

Muut kokousasiat

Aluehallitus kuuli ja merkitsi tiedoksi seuraavat tilinpäätökset:

  • Medieco Oy:n tilinpäätös 2023
  • Kiinteistö Oy Medikomppanian tilinpäätös 2023
  • Kiinteistö Oy Heikinharjun ja Kiinteistö Oy Päivärinteen tilinpäätös 2023

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran 9.4.2024.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.

Yhteyshenkilöt

Tapani Tölli
Aluehallituksen puheenjohtaja

Ilkka Luoma
Hyvinvointialuejohtaja

Jouko Luukkonen
Konsernipalvelujen johtaja

Anu Vuorinen
Strategia- ja talousjohtaja