Aluehallitus koolla: Uusi OYS rakentuu Pohteen ja koko Pohjois-Suomen sairaalaksi

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 27.2.2024 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Aluehallitus käsitteli muun muassa sairaalarakentamisen tilannetta ja ICT-palvelujen ostosopimusta.

Uusi sairaala rakentuu: A- ja B-rakennukset otetaan käyttöön loppuvuodesta, toinen kehitysvaihe alkaa

Hyvinvointialuetta ja koko Pohjois-Suomea palvelevan Oulun yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelma OYS2030 etenee. Potilastoiminta OYSin uusissa A- ja B-rakennuksissa alkaa suunnitelmien mukaan loka-marraskuussa 2024. Molemmissa rakennuksissa on edetty käyttöönottovaiheeseen, eli rakennukset ovat siirtyneet allianssilta hyvinvointialueelle kalustamista, varustamista sekä toiminnan simulointia ja henkilökunnan koulutusta varten.

Uuden sairaalan toteutuksessa käynnistetään seuraava kehitysvaihe, joka sisältää C-rakennuksen ja maanalaisen pysäköinnin. C-rakennukseen on suunniteltu sijoittuvan muun muassa polikliinisia toimintoja sekä opetus- ja koulutustiloja. Tarkempi tilankäyttö suunnitellaan kehitysvaiheen aikana.

Kehitysvaiheen on arvioitu ajoittuvan ajalle maalis–joulukuu 2024. Vaiheen alustaviksi kustannuksiksi on arvioitu noin 4,53 miljoonaa euroa. Se koostuu pääosin erilaisista suunnittelukustannuksista, joihin kuuluu muun muassa arkkitehti-, rakennus- ja talotekniikan suunnittelu sekä pohjasuunnittelu, kiinteät sairaalalaitteet ja liikennesuunnittelu.

Kehitysvaiheen aikana selvitetään myös C-rakennuksen yhteisten tilajärjestelyjen mahdollisuutta Oulun yliopiston, Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun kaupungin kanssa.

Jo rakenteilla olevan F-rakennuksen ja nyt kehitysvaiheeseen etenevän C-rakennuksen toteutus ja niihin kuuluvat hankinnat toteutetaan allianssiurakkana, jossa tilaaja ja päätoteuttaja NCC Suomi Oy muodostavat yhteisen allianssiorganisaation yhdessä jo aiemmin tilaajan kanssa ohjelmasopimuksen tehneen automaatiourakoitsijan Siemens Osakeyhtiön kanssa. Rakennustöiden arvioidaan ajoittuvan vuosille 2025–2029.

Yhteensä uudistamisohjelman toisessa vaiheessa rakennettavien uudisrakennusten, eli F- ja C-rakennusten tavoitekustannukseksi on vahvistettu 358,2 miljoonaa euroa, mikä sisältää myös maanalaisen pysäköinnin arvioidut kustannukset noin 17 miljoonaa euroa. Tämä vaihe sisältää allianssin kehitys- ja toteutusvaiheet, joihin kuuluvat muun muassa suunnittelu, rakentamisen valmistelu, uudisrakentaminen ja talotekniset työt. Lisäksi hankintaan sisältyy tilaajan erillisen päätöksen vaativia optiokokonaisuuksia, kuten kiinteät sairaalalaitteet, irtokalusteet, turva- ja viestintätekniikka ja lisärakentaminen, joiden kokonaisarvo on 140 miljoonaa euroa.

C-rakennus sisältyy sosiaali- ja terveysministeriössä hyväksyttävänä olevaan Pohteen investointisuunnitelmaan vuosille 2024–2027. Valtionvarainministeriö on hyväksynyt lisälainanottovaltuuden, johon C-rakennuksen toteuttaminen sisältyy.

Toteutusvaiheen aloittamisesta päätetään erikseen. Toteutusvaiheen tilaus tuodaan aluehallituksen päätettäväksi arviolta loppuvuodesta 2024.

Pohteen ICT-infrastruktuuria ja -peruspalveluita yhtenäistetään – projektisopimus solmitaan Istekki Oy:n kanssa

Aluevaltuusto on hyväksynyt 21.3.2022 hyvinvointialueen ICT-palveluiden järjestämisen toimintamallin, jossa oman henkilöstön lisäksi käytetään yhteistyökumppaneina in house -yhtiöitä ja markkinatoimijoita, ja että keskeinen yhteistyökumppani on Istekki Oy.

Hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa alueen ICT-infrastruktuurin lähtötilanne oli hajanainen. Hyvinvointialueelta puuttuvat edelleen toimipisteet yhdistävät tietoliikenneverkot, yhteiset kapasiteettipalvelut sekä yhtenäiset perustietotekniikka- ja käyttäjähallintapalvelut.

Pohteen ICT-muutosohjelma sisältää yhtenäisen ICT-infrastruktuurin ja -peruspalveluiden toteuttamisen koko alueen toiminnoissa. ICT-muutosohjelman projekteissa on vuosina 2022–2023 luotu edellytykset näiden palveluiden käyttöönotoille. Projektien pääkumppanina on ollut Istekki Oy.

Hankinnan kohteena ovat yhtenäisten ICT-infrastruktuurin ja -peruspalvelujen käyttöönotot Pohteen toimipisteissä koko hyvinvointialueella. Hankinnan arvioitu hinta ajalle 3/2024–4/2026 on noin kahdeksan miljoonaa euroa. Hankinta toteutetaan osana Pohteen ICT-muutosohjelmaa ja kustannukset katetaan suurelta osin muutosohjelman valtionavustuksilla.

Hallintosäännön mukaan aluehallitus päättää 5 miljoonaa euroa ylittävistä hankinnoista. Istekki Oy on hankintalain tarkoittama hyvinvointialueen sidosyksikkö eli kysymyksessä on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sidosyksikköhankinta.

Muut kokousasiat

Aluehallitus käsitteli ja hyväksyi esityslistan mukaisesti muun muassa seuraavat asiat:

  • OYS kahviopalvelujen ulkoistaminen kilpailuttamalla palvelutuotantoa
  • Viran perustaminen Ikäihmisten palvelujen toimialueelle

Lisäksi SDP:n aluevaltuustoryhmä on 12.2.2024 pyytänyt, että edesmenneen aluevaltuutettu Jari Nahkasen (sd.) tilalle kutsutaan varsinaiseksi aluevaltuutetuksi Heli Hietala. Aluevaltuustoryhmä on pyytänyt uuden varavaltuutetun kutsumista aluevaalituloksen perusteella.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi SDP:n aluevaltuustoryhmän pyynnön ja saattaa asian aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran 12.3.2024.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.

Yhteyshenkilöt

Tapani Tölli
Aluehallituksen puheenjohtaja
tapani.tolli@pohde.fi

Ilkka Luoma
Hyvinvointialuejohtaja
ilkka.luoma@pohde.fi

Jouko Luukkonen
Konsernipalvelujen johtaja
jouko.luukkonen@pohde.fi