Pohteen avustama toiminta vähentää yksinäisyyttä ja lisää tietoa

Julkaistu
Pohde myönsi järjestöavustuksia ensimmäisen kerran vuonna 2023. Seurantatietojen mukaan Pohteen avustaman toiminnan avulla voitiin vähentää osallistujien yksinäisyyttä ja lisätä tietoa. Toimintaan osallistui lähes 102 000 ihmistä.

Kumppanuusavustuksella tuetuissa toiminnoissa avustuksen saajan perusrahoitus toimintaan tuli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlta. 20 tuetussa toiminnassa tavoitettiin lähes 75 000 ihmistä. Toiminta-avustuksella toteutettiin 62 toimintaa, joissa tavoitettiin yli 25 500 ihmistä.

Suurin osa kumppanuus- tai toiminta-avustuksella tuettuun toimintaan osallistuneista oli aikuisia. Toiminta tarjosi osallistujille pääosin tukea ja apua, erityisesti vertaistukea. Tyypillisimmin apu liittyi mielen hyvinvointiin.

Seurantatietojen mukaan toiminta vähensi osallistujien yksinäisyyttä ja lisäsi heidän tietojaan. Toiminta myös tarjosi vertaistukea ja lisäsi fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Avustusta saaneet järjestöt ja säätiöt seurasivat ja arvioivat toiminnan tuloksia erityisesti kyselyiden, havainnoinnin ja keskustelujen avulla.

Digiavustuksella tuettiin Pohteen digipalvelujen käytön opastamista. 13 toimintaan osallistui lähes 1400 ihmistä. Suurin osa osallistujista oli ikäihmisiä ja vanhuksia.

Lisätietoja:

Järjestötyön koordinaattori Helena Liimatainen

etunimi.sukunimi(at)pohde.fi