Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomus on julkaistu

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomus on valmistunut. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta raportoi arviointien tulokset muun muassa Pohteen taloudesta, tavoitteiden toteutumisesta, tuloksellisuudesta sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluista. Tarkastuslautakunta luovutti arviointikertomuksen aluevaltuuston puheenjohtajistolle 29.5.2024.

Arviointien erityisenä painopisteenä vuonna 2023 olivat lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Lasten, nuorten ja perheiden palveluja käsittelevät arvioinnit kohdistuivat varhaiskasvatuksen kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä psykologi- ja kuraattoripalvelujen saatavuuteen. Näiden arviontien yhteydessä tarkasteltiin myös kuntien kanssa tehtävän yhteistyön toteutumista. Lisäksi tarkastuslautakunnan jatkoseurannassa oli hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen asiakas- ja potilastyötä tekevän henkilöstön ja heidän lähiesihenkilöidensä näkökulmasta.

Talouden tasapainottamisessa on mahdollista onnistua

Tarkastuslautakunta pitää Pohteen talouden tasapainottamisen toimenpiteitä ja suunnitelmia uskottavina ja riittävän laajoina. Hyvinvointialueella on tahtotila ja mahdollisuus kattaa ensimmäisten toimintavuosien aikana kertyvät alijäämät vuoden 2026 loppuun mennessä. Talouden tasapainottamisen toimenpiteiden nopea toimeenpano on tärkeää. Talouden ennustaminen onnistui Pohteella hyvin vuonna 2023.

Tarkastuslautakunta toteaa, että hyvinvointialueen toiminnassa on tapahtunut myönteistä kehitystä ja hyvinvointialueen toiminnalliset tavoitteet edistyvät. Lisäksi tarkastuslautakunnan aikaisempien suositusten mukaiset toimenpiteet ovat edenneet. Haasteita on erityisesti hoito- ja palvelutakuun toteutumisessa. Henkilöstöä kuormittavat erityisesti muutokset ja niistä aiheutuva epävarmuus sekä työntekijäpula.

Tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan tarkoituksena on tukea hyvinvointialueen päätöksentekoa ja toiminnan kehittämistä. Arvioinneissa saatujen tietojen perusteella tarkastuslautakunta antaa suosituksia toiminnan lainmukaisuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi.   

Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa 17.6.2024.

Yhteyshenkilöt

Kari Pentti


Tarja Lempeä