Toimintaterapia

Palvelun sisältö

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää toimintakykyäsi. Toimintakyky on voinut heiketä tilapäisesti esimerkiksi kirurgisten toimenpiteiden seurauksena. Toimintaterapeutti auttaa myös kehityksellisistä syistä aiheutuvissa toimintakyvyn haasteissa. Toimintaterapian palveluja annetaan kaikenikäisille.
Aikuiset ja ikäihmiset
Toimintaterapeutti auttaa sinua käyttämään toimintakykyäsi siten, että kykenet mahdollisimman itsenäiseen ja hyvään elämään. Toimintakykyä voidaan pyrkiä parantamaan terapiassa opettelemalla uusia tapoja tehdä asioita tai ottamalla käyttöön apuvälineitä.

Saat toimintaterapeutilta arvion ja apua siihen, miten selviydyt omassa arjessasi esimerkiksi vamman, sairauden tai muun toimintakykyä haittaavan tekijän kanssa. Yleisimpiä toimintakykyä heikentäviä sairauksia ovat aivoverenkiertohäiriöt, kipuoireyhtymät, MS-tauti, Parkinsonin tauti, ALS sekä reuma.
Lapset ja nuoret
Toimintaterapiaa tarvitaan kun lapsella tai nuorella on vaikeuksia suoriutua hänelle tärkeistä arkisista asioista jonkin vamman tai sairauden vuoksi.

Lasten toimintaterapian tavoitteena on tukea lapsen suoriutumista niissä toiminnoissa, joita lapsi omassa ikä- ja kehitysvaiheessaan harjoittelee. Toimintaterapeutti ottaa yksilöllisesti huomioon lapsen kehityksellisen tason, mielenkiinnon kohteet, vahvuudet sekä arjessa esiin nousevat haasteet.

Haasteita voi olla esimerkiksi leikkitaidoissa, vuorovaikutustaidoissa, tunnetaidoissa, kehityksellisissä taidoissa (hienomotoriikka, karkeamotoriikka, sensorinen integraatio, visuaalinen hahmottaminen), keskittymisessä ja tarkkaavaisuudessa.

Nuorten toimintaterapiasta voi olla apua esimerkiksi käytöshäiriöissä. Nuorten toimintaterapiassa voidaan harjoitella esimerkiksi arjen taitoja.

Toimi näin

Toimintaterapiaan tarvitaan yleensä lähete. Ota yhteyttä terveyskeskukseen lähetteen saamiseksi.

Yhteystiedot

Paikkakunta ei ole valittu

Valitse paikkakunta yllä olevasta pudotusvalikosta.